BÁN Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

tamle

New Member


1.Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư:
Bảo hiểm cho các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả đối với những yêu cầu bồi thường được lập gây ra do sai sót chuyên môn bởi lỗi sơ suất, bất cẩn của Người được bảo hiểm trong khi thực hiện dịch vụ nghề nghiệp của mình.
Và các khoản chi phí mà Người được bảo hiểm đã chi ra với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Long để biện hộ hoặc giải quyết bồi thường.
2. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm luật sư:
Mức trách nhiệm bảo hiểm cho mỗi người được bảo hiểm theo danh sách được nêu trên là 50.000.000 VNĐ/vụ và 50.000.000 VNĐ cho mỗi người được bảo hiểm cho toàn bộ các khiếu nại gộp lại trong suốt thời hạn Bảo hiểm.​
3.Mức khấu trừ trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư:
5.000.000 VNĐ/vụ tổn thất (bao gồm chi phí pháp lý).
4.Ngày hồi tố trong bảo hiểm là gì?
Ngày hồi tố là điểm mốc quy định rằng nếu những tổn thất đối với bên thứ ba xảy ra trước ngày này thì khiếu nại liên quan sẽ không thuộc phạm vi bảo hiểm.
5.Mức phí thấp nhất của hợp đồnag bảo hiểm TNNN luật sư là 990.000 đồng (VAT).
Các điều khoản khác và những yêu cầu thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Email: Hyvong2511@gmail.com Hotline: 0909.128.114
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hân hạnh phục vụ quý khách hàng.
 

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top