TQ Bộ dụng cụ chuyên dùng sửa vỏ

thanh_tanphat

New Member
<div style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Bộ dụng cụ chuyên dùng<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="dung cu sua vo" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339339/Bo-dung-cu-chuyen-dung-sua-vo.html">sửa vỏ</a></strong></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Chuyên dùng kết hợp với các máy hàn rút sửa vét lõm, để hiệu suất sửa chữa nhanh hơn. Tiết kiệm thời gian sửa chữa. Bao gồm:</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-01 Súng<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han nhom" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339273/May-han-rut-vo-xe-Nhom-sach-tay.html">hàn nhôm</a></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-01 Vam tay chuyên dùng</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-01 Búa giật nhôm</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-01 đầu hàn tam giác</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-01 Đầu hàn U</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-01 đầu hàn V</span></p>
</div>
<div style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-01 Đầu hàn bằng</span></div>
<div style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="dung cu sua vo" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339339/Bo-dung-cu-chuyen-dung-sua-vo.html"><img style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid; border-top: 0px solid; border-right: 0px solid" title="bo dung cu sua vo" alt="bo dung cu sua vo" src="http://xspace.talaweb.com/thanh_tanphat/home/anh%20san%20pham/58.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Liên Hệ: Vũ Công Thành (nhân viên kinh doanh công ty Tân Phát) - 0914770188</span></strong><br /><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Email: thanhsaigon@tanphat.com hoặc vucongthanh92@gmail.com</span></strong><br /><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Website:*<a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339339/Bo-dung-cu-chuyen-dung-sua-vo.html">http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339339/Bo-dung-cu-chuyen-dung-sua-vo.html</a></span></strong></p>
</div>
 
Top