TQ Bộ máy hàn và dụng cụ sửa chữa nhanh vỏ xe nhôm+sắt

thanh_tanphat

New Member
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Bộ tổng hợp<a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han gys" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339266/May-han-rut-Ton-sach-tay-2-sung-han.html"><span class="Apple-converted-space">*</span>máy hàn</a><span class="Apple-converted-space">*</span>và dụng cụ sửa chữa nhanh vỏ xe nhôm + sắt</strong></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Bộ bao gồm máy hàn và dụng cụ chuyên dùng sửa vỏ xe hợp kim nhôm. Sửa chữa vết lõm nhỏ và lớn cho: cánh cửa, capo, tai xe,…</span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Bao gồm:</span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han gys" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339320/Bo-tong-hop-may-han-va-dung-cu-sua-chua-nhanh-vo-xe-nhomsat.html"><img style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid; border-top: 0px solid; border-right: 0px solid" title="bo han va sua chua" alt="may han gys" src="http://xspace.talaweb.com/thanh_tanphat/home/anh%20san%20pham/54.jpg" width="200" /></a><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han gys" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339320/Bo-tong-hop-may-han-va-dung-cu-sua-chua-nhanh-vo-xe-nhomsat.html"><img style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid; border-top: 0px solid; border-right: 0px solid" title="bo may han va sua chua vo xe" alt="may han gys" src="http://xspace.talaweb.com/thanh_tanphat/home/anh%20san%20pham/55.jpg" width="200" /></a><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han gys" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339320/Bo-tong-hop-may-han-va-dung-cu-sua-chua-nhanh-vo-xe-nhomsat.html"><img style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid; border-top: 0px solid; border-right: 0px solid" title="bo may han va sua chua" alt="may han gys" src="http://xspace.talaweb.com/thanh_tanphat/home/anh%20san%20pham/57.jpg" width="200" /></a></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>A.<span style="text-decoration: underline">Máy hàn rút Tôn+Nhôm 3 súng</span></strong></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Máy được* tícợp công nghệ 2 trong 1 để sử dụng chuyên cho hai dạng vật liệu là*<strong>thép</strong>*và*<strong>nhôm</strong>.</span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Máy có hai chế độ hàn tự động và chế độ hàn bằng tay với 2 súng hàn riêng biệt</span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Cáp nối mát 2mx70mm<sup>2</sup>*và 3mx16mm<sup>2</sup></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Cáp súng hàn bằng tay: 2mx70mm<sup>2</sup></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Cáp hàn cho súng hàn tự động:2mx70mm<sup>2</sup>*và* 3m m x25mm<sup>2</sup></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Nguồn điện cấp 230V/50Hz.</span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Dòng hiệu dụng hàn trên thép I<sub>RMS</sub>=2800A</span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><em>Dòng hàn lớn nhất :</em></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><em>+</em>Cho hàn thép I2max=3800A.<em>*</em></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">+Cho hàn nhôm I2max=7500A .</span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><em>Điện áp hàn</em></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">+Cho thép I<sub>2</sub>=7,2V</span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">+Cho nhôm I<sub>2</sub>=50-200V</span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>B.<span style="text-decoration: underline">Bộ Dụng cụ chuyên dùng* (yêu cầu cho code của những phụ kiện sau)</span></strong></span></p>
<table style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han gys" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339320/Bo-tong-hop-may-han-va-dung-cu-sua-chua-nhanh-vo-xe-nhomsat.html"><img style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid; border-top: 0px solid; border-right: 0px solid" title="bo may han va sua chua vo xe" alt="may han gys" src="http://xspace.talaweb.com/thanh_tanphat/home/anh%20san%20pham/53.jpg" width="300" /></a></td>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-01 Tăng đơ 850mm sửa vết lõm lớn</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-01 Tay giật móc</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-01 đầu móc 4 long đen</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-01 đầu móc 6 long đen</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-01 đầu láy mát từ tínhh</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-01 Bộ 7 dụng cụ sửa vỏ nhanh kết hợp</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Liên Hệ: Vũ Công Thành (nhân viên kinh doanh công ty Tân Phát) - 0914770188</span></strong><br /><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Email: thanhsaigon@tanphat.com hoặc vucongthanh92@gmail.com</span></strong><br /><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Website:*<a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339320/Bo-tong-hop-may-han-va-dung-cu-sua-chua-nhanh-vo-xe-nhomsat.html">http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339320/Bo-tong-hop-may-han-va-dung-cu-sua-chua-nhanh-vo-xe-nhomsat.html</a></span></strong></p>
 
Top