TQ Bộ Hàn Nhựa

thanh_tanphat

New Member
<table style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><font color="#000000" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">
<div>
<p><strong><span style="font-size: medium"><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han nhua" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339341/Bo-Han-Nhua.html">Bộ hàn nhựa</a></span></strong></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><em>Công dụng:</em>*Hàn sửa chữa ba đờ xốc trước, sau và một sô bộ phận bằng nhựa trên ô tô</span></p>
</div>
<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Bộ bắn gim hàn nhựa (Gồm Súng + Ghim)</span></div>
<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><br /></span></div>
<div><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han nhua" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339341/Bo-Han-Nhua.html"><img style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid; border-top: 0px solid; border-right: 0px solid" title="may han nhua" alt="may han nhua" src="http://xspace.talaweb.com/thanh_tanphat/home/anh%20san%20pham/59.jpg" width="400" /></a></div>
<div>
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Liên Hệ: Vũ Công Thành (nhân viên kinh doanh công ty Tân Phát) - 0914770188</span></strong><br /><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Email: thanhsaigon@tanphat.com hoặc vucongthanh92@gmail.com</span></strong><br /><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Website:*<a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339341/Bo-Han-Nhua.html">http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339341/Bo-Han-Nhua.html</a></span></strong></p>
</div></font>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
Top