Cách mở máy samsung E1081t khoá máy vào sim

admin

Administrator
Thành viên BQT
- Nếu mã bảo vệ thì bấm *2767*3855# là hết=> Cái Này Oke
- Nếu máy bị treo do đút sim khác mạng thì làm đút nửa sim rồi bấm mở nguồn #7465625*2877# => *2767*3855# Máy tự khởi động lại => nhập 8 số 0 hay 1 để 1h-3h =>OK
- Nếu máy bị khóa máy vào sim thì bấm mỏi tay + cắm sạc cả năm không mở đc => Tool của hãng Connect => Clear All OK

* Để kiểm tra xem khóa máy hay Khóa máy vào Sim bấm *#7465625# hiện lên list menu

- Nếu mục Network là Active có nghĩa là đang bị khóa mạng và ngược lại là InActive không khóa mạng
- Nếu mục Phonelock là Active có nghĩa là đang bị khóa máy và ngược lại là InActive không khóa
- Nếu mục Simlock là Active có nghĩa là đang bị khóa máy vào và ngược lại là InActive không khóa vào sim
 

QC

QC

QC

Top