Cách mở máy samsung E1081t khoá máy vào sim

admin

Administrator
Thành viên BQT
- Nếu mã bảo vệ thì bấm *2767*3855# là hết=> Cái Này Oke
- Nếu máy bị treo do đút sim khác mạng thì làm đút nửa sim rồi bấm mở nguồn #7465625*2877# => *2767*3855# Máy tự khởi động lại => nhập 8 số 0 hay 1 để 1h-3h =>OK
- Nếu máy bị khóa máy vào sim thì bấm mỏi tay + cắm sạc cả năm không mở đc => Tool của hãng Connect => Clear All OK

* Để kiểm tra xem khóa máy hay Khóa máy vào Sim bấm *#7465625# hiện lên list menu

- Nếu mục Network là Active có nghĩa là đang bị khóa mạng và ngược lại là InActive không khóa mạng
- Nếu mục Phonelock là Active có nghĩa là đang bị khóa máy và ngược lại là InActive không khóa
- Nếu mục Simlock là Active có nghĩa là đang bị khóa máy vào và ngược lại là InActive không khóa vào sim
 

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top