Can bán gấp skya770k trong hôm nay

tình hình thằng bạn mình có con a770k hình thức 97-98% ngon cần bay gấp để trả nợ...AE ai có nhu câu mua hệ SDT 01643210099... bán gấp trong trưa nay nhé giá mong muốn của e nó là 1m650.. giao dịch tại cổng trường cao đẳng kinh tế kĩ thuật..
 
Top