TQ CÂN ĐẾM ALC - Cân đếm điện tử GS ALC - Shinko - Japan, can thong dung

cananthinh123

New Member
<p><span style="font-size: large"><span style="color: green"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: green"><em>cân đếm điện tử GS ALC Shinko</em></span></span></a></span><span style="font-family: 'Times New Roman'"><em><span style="color: green"><span class="Apple-converted-space">*</span>,</span><span class="Apple-converted-space">*</span></em></span></span><span style="color: fuchsia"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: fuchsia"><em>cân đếm thông dụng GS ALC ,</em></span></span></span></a></span><span style="font-size: large"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><em><span style="color: navy">cân đếm GS ALC<span class="Apple-converted-space">*</span></span>,</em></span></a></span><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,102,0)"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(255,102,0)"><em>cân điện tử CS,</em></span></span></a></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: teal"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: teal"><em>cân thông dụng GS ALC ,</em></span></span></a></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: olive"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: olive"><em>cần mua cân điện tử</em></span></span></a></span></span><span style="color: red"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: red"><em>, nơi bán cân điện tử ,</em></span></span></span></a></span><span style="font-size: large"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><em><span style="color: maroon">cần mua cân đếm điện tử<span class="Apple-converted-space">*</span></span>,</em></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(51,51,0)"><span class="Apple-converted-space"><em>*</em></span></span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(51,51,0)"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(51,51,0)"><em>can dem dien tu ,</em></span></span></a></span></span><span style="color: fuchsia"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: fuchsia"><em>can thong dung</em></span></span></span></a></span></p><span style="color: fuchsia">
<div style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="detail_field_gray">
<div class="l"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM ;</span></span></div>
<div class="l"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></span></div>
<div class="l"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Thông số kỹ thuật :</span></span></div>
<div class="r"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">GS*ALC1.5-(1,5Kgx0.05g)<br />GS*ALC3-(3Kg x 0.1g)<br />GS*ACL6-(6Kg x 0.1g)<br />GS*ALC15-(15Kg x 0.5g)<br />GS*ALC30-(30Kg x 1g)</font>*</span></span></div>
</div>
<div style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="l"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Thông tin sản phẩm :</span></span></div>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff"><strong>1. TÍNH NĂNG :</strong></font><br />- Thiết kế đơn giản.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Phím nhấn dễ dàng, êm.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Màn hình LCD rõ, dễ đọc.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Khay cân thép không gỉ.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Dễ vận hành.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Chức năng: Zero, trừ bì, cài đặt đơn trọng lựơng<br />- Tự động điều chỉnh và trở về zero.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Chức năng: 0 ~ 9, C, Zero, trừ bì, số, trọng lượng, và tự động tắt/ mở nguồn.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Số hiển thị: ( Trọng lượng/ Đơn trọng lượng/ số)<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Cổng Giao tiếp RS232 (Optional).<span class="Apple-converted-space">*</span><br /><br /><font color="#0000ff"><strong>2. CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT :</strong></font><br />- Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh<br />- Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường<br />- Mức sử dụng và phân độ đa dạng giúp đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng khác nhau.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Màn hình hiển thị số tinh thể lỏng độ phân giải hiển thị cao.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg/g/lb/đếm mẫu theo nhu từng nhu cầu.<br /><font color="#0000ff"><strong>3. PHỤ KIỆN :</strong></font><br />- Adaptor .<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Pin sạc tích hợp trong cân<span class="Apple-converted-space">*</span><br /><strong><font color="#0000ff">4. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :<br /></font></strong></span></span></p>
<p>
<table style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 13px; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" border="1" width="100%" height="461">
<tbody>
<tr>
<td height="19" width="155" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff"><strong>Model</strong></font></span></span></td>
<td height="19" width="94" align="center">
<p dir="ltr">&nbsp;</p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
<p dir="ltr"><strong><font color="#0000ff">GS*ALC1.5</font></strong></p></span></span>
</td>
<td height="19" width="98" align="center">
<p dir="ltr">&nbsp;</p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
<p dir="ltr"><strong><font color="#0000ff">GS*ALC3</font></strong></p></span></span>
</td>
<td height="19" width="96" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><font color="#0000ff">GS*ALC6</font></strong></span></span></td>
<td height="19" width="97" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><font color="#0000ff">GS*ALC15</font></strong></span></span></td>
<td height="19" width="103" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong><font color="#0000ff">GS*ALC30</font></strong></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Mức Cân lớn nhất</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="94" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">1,5k<font color="#000000">g</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="98" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">3kg</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="96" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">6<font color="#000000">kg</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="97" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">15kg</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="103" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">30kg</font></span></span></td>
</tr>
<tr bgcolor="#ebebeb">
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Bước Nhảy e = d (g)</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="94" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">0,05g</span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="98" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">0,1g</span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="96" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">0,2g</span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="97" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">0,5g</span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="103" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">1g</span></span></td>
</tr>
<tr bgcolor="#ebebeb">
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Cấp Chính xác</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="512" colspan="5" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Cấp chính xác III Độ phân giải nội ( 1/30.000)</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Thời Gian Ổn Định</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="512" colspan="5" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">5 giây</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="26" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Kích Thước bàn cân</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="26" width="512" colspan="5" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">( 280 x 230 ) Đĩa Cân Làm Bằng INOX 304 chắc chắn</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="32" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Màn hình hiển thị</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="32" width="512" colspan="5" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">03 màn hình<span class="Apple-converted-space">*</span><font color="#000000">LCD 6 số cao 25mm có độ phân giải cao<br />Trọng lượng/ Đơn vị trọng lương/ Mẫu vật đếm (6/5/6)</font></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Phím chức năng</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="512" colspan="5" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Các phím chức năng cơ bản , ON/OFF, ZERO , TARE, HOLD , CE</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Nguồn cung cấp</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="512" colspan="5" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Power source: Rechargeable battery 6V/1.3Ah or AC/DC adaptor , Pin sạc 100 giờ</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Nguồn Sử dụng</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="512" colspan="5" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">220VAC Adaptor 12VDC/800mA, pin Sạc</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Nhiệt độ làm việc</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="512" colspan="5" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">- 5 độ C tới + 60 độ C</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="32" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Chức Năng Cân</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="32" width="512" colspan="5" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Trừ bì , tự động trở về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng cân<br />cân trọng lượng, cộng dồn, in , Hi - Lo - OK (cài đặt điểm Thấp cao) Đếm</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Đơn vị - Unit</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="512" colspan="5" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">kg , g , oz , ĐẾM SỐ LƯỢNG</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Phụ Kiện Bao Gồm</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="512" colspan="5" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span lang="en-us"><font color="#000000">Adaptor , Pin Sạc, Catalog Tiếng Anh, Tiếng Việt</font></span></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="14" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Trọng Lượng cân</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="14" width="300" colspan="3" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">3.2 kg<span class="Apple-converted-space">*</span><span style="color: rgb(0,0,0)" lang="en-us">G.W (kg)</span></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="14" width="206" colspan="2" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">3,2 kg<span class="Apple-converted-space">*</span><span style="color: rgb(0,0,0)" lang="en-us">G.W (kg)</span></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="155" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Đạt chuẩn</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="512" colspan="5" align="center">*CE, ISO</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p><i><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,102,0)"><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ AN THỊNH</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">*</span></b></span><span style="color: red; font-size: 20pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">ĐC: Số 2 Phố Xốm - Phú Lãm - Quận Hà Đông – TP Hà Nội<span style="mso-spacerun: yes">*********************** </span></span><span style="color: red; font-size: 20pt">*</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: navy; font-size: 14pt"><span style="mso-spacerun: yes">************ </span></span><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>(Đối diện trường<span style="mso-spacerun: yes">* </span>ĐH Đại Nam)</span><span style="color: navy; font-size: 16pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">ĐT: 0433 535 827 - Fax: 0433 535 948 </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Email: <a href="mailto:cananthinh@gmail.com"><font color="#0000ff">cananthinh@gmail.com</font></a></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt"><font color="#000000"><span style="mso-spacerun: yes">** </span></font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt"><a href="http://www.cananthinh.com/"><font color="#0000ff">http://www.cananthinh.com</font></a></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">LIÊN HỆ THOA : 0902760357 – 0979318919</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">HỖ TRỢ KT :<span style="mso-spacerun: yes">* </span>0912148907</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal">&nbsp;</p></span></span></span></i>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><i><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,102,0)"><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><img src="http://img200.imageshack.us/img200/3705/y27n.jpg" /></span></span></span></i></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><i><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,102,0)"><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</span></span></span></i></p></span>
 

huynhvanvinh02

New Member
loa phun nước ,loa phun nước,loa
HỆ THỐNG BÁN HÀNG ONLINE GIÁ RẺ GIAO HÀNG THU TIỀN TẬN NƠI TRÊN TOÀN QUỐC

ĐẢM BẢO SỰ AN TOÀN KHI MUA SẮM
Nhận Giao Hàng Trên Toàn Quốc

LH: 0466.759.662 - 0466.759.888 Mobile: 090.2277.552 -0979.013.387- 0906.226.225

Loa Phun Nước Theo Nhạc Độc Đáo

Giá bán : 400.000 vnđ

SƯỚNG TAI, VUI MẮT VỚI LOA PHUN NƯỚC THEO giai điệu!

Với chiếc loa phun nước theo giai điệu, bạn sẽ không chỉ được thỏa thích thưởng thức những âm thanh cực đỉnh mà còn có dịp mãn nhãn với những vũ điệu nước sôi động. Khi âm nhạc cất lên, từng hạt nước ly ty sẽ hòa điệu cùng nhịp độ từng bài hát tạo nên một hình ảnh lung linh, đầy sáng tạo mang đến cho bạn những giây khắc giải trí ráo. Dây cắm loa được thiết kế với jack 3.5 tiêu chuẩn ăn nhập với hồ hết các thiết bị như: điện thoại, laptop, MP3… sẽ là phụ kiện sành điệu dành cho các giáo đồ công nghệ.
Thông tin sản phẩm:
- Tên sản phẩm: Loa phun nước theo giai điệu
- Chất liệu: Nhựa ABS + Acrylic chất lượng cao.
- Tích hợp bộ khuếch đại, âm thanh số.
- Jack cắm 3.5mm phù hơp với hầu hết các thiết bị.
- Trọng lượng: 1265gr.


 
Top