TQ Cân đếm điện tử UCA-M - UTE, can thong dung dem UCA - M, can dien tu

cananthinh123

New Member
<p><span style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: large Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span class="Apple-converted-space">*</span></span></span><i style="text-align: justify; line-height: normal; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-variant: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: large"><span style="color: green"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: green">cân đếm điện tử UCA – M</span></span></a></span><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span class="Apple-converted-space">*</span>,<span class="Apple-converted-space">*</span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: red"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: red">cân đếm UCA – M ,</span></span></a></span><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: red"><span class="Apple-converted-space">*</span></span></span></span><span style="color: fuchsia"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: fuchsia">cân đếm thông dụng UCA – M ,</span></span></span></a></span><span style="font-size: large"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: navy">cân đếm UCA – M<span class="Apple-converted-space">*</span></span>,</span></a></span><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,102,0)"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(255,102,0)">cân điện tử UCA – M ,</span></span></a></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: teal"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: teal">cân thông dụng UCA – M ,</span></span></a></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: olive"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: olive">cần mua cân điện tử</span></span></a></span></span><span style="color: red"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: red">, nơi bán cân điện tử ,</span></span></span></a></span><span style="font-size: large"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: maroon">cần mua cân đếm điện tử<span class="Apple-converted-space">*</span></span>,</span></a><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(51,51,0)"><span class="Apple-converted-space">*</span></span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(51,51,0)"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(51,51,0)">can dem dien tu ,</span></span></a></span></span><span style="color: fuchsia"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: fuchsia">can thong dung</span></span></span></a></span></i></p>
<p><i style="text-align: justify; line-height: normal; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-variant: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="color: fuchsia">THONG TIN VE SAN PHAM :</span></i></p>
<p><i style="text-align: justify; line-height: normal; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-variant: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="color: fuchsia">&nbsp;</span></i></p><i style="text-align: justify; line-height: normal; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-variant: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="color: fuchsia">
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><b><span style="color: blue">Cân điện tử đếm UCA-M (</span></b><strong><span style="color: blue; font-weight: normal">UCA-M Counting Scale</span></strong><strong><span style="color: blue">)</span></strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: blue">Thông tin sản phẩm và chức năng cân điện tử đếm UCA-M UTE TAIWAN:</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">- Khung được làm bằng hợp kim, mặt bàn cân làm bằng Inox.</span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">- Chân đế có thể di chuyển mọi địa hình, thiết kế vững chắc cho nhiều lĩnh vực trong*ngành sản xuất, chế tạo, vân chuyển, văn phòng …</span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">- Chính xác cao( độ phân giải bên trong: 1/30,000) .</span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">- Màn hình hiển thị LCD* số xanh (Trọng lượng/ đơn vị trọng lượng/ mẩu vật đếm)</span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">- *Chức năng tự kiểm tra pin. Tự động sáng đèn LED, tự động tắt nguồn.</span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">- Cổng giao tiếp RS-232( Lựa chọn).*</span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">- Màn hình hiển thị bằng trục đứng , phím chuyển đổi đơn vị kg/lb êm nhẹ</span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">- Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.</span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">- Thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp. Phù hợp trong ngành công nghiệp, dịch vụ.</span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: -0.25in; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">- Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường.</span></span></p>
<div style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center">
<table style="background-image: none; text-align: justify; background-color: rgb(204,204,204); background-attachment: scroll; font-family: Tahoma; background-position: 0% 0%; margin-left: 0.25in; font-size: 13px" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 101pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="135">
<p style="line-height: 15pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">Tên cân</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 67.05pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="89">
<p style="text-align: center; line-height: 15pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">UCA-M3K</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 67.05pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="89">
<p style="text-align: center; line-height: 15pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">UCA-M 6K</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 73.05pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="97">
<p style="text-align: center; line-height: 15pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">UCA-M 15K</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 88.6pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="118">
<p style="text-align: center; line-height: 15pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">UCA-M 30K</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 101pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="135">
<p style="line-height: 15pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">Mức cân</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 67.05pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="89">
<p style="text-align: center; line-height: 15pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">UCA-M 3kg</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 67.05pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="89">
<p style="text-align: center; line-height: 15pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">UCA-M 6kg</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 73.05pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="97">
<p style="text-align: center; line-height: 15pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">UCA-M 15kg</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 88.6pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="118">
<p style="text-align: center; line-height: 15pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">UCA-M 30kg</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 7.5pt">
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 101pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; height: 7.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" rowspan="2" width="135">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">Bước nhảy</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 67.05pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; height: 7.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="89">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">0.1g</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 67.05pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; height: 7.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="89">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">0.2g</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 73.05pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; height: 7.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="97">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">0.5g</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 88.6pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; height: 7.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="118">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">1g</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 7.5pt">
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 67.05pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; height: 7.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="89">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">0.2g</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 67.05pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; height: 7.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="89">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">0.5g</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 73.05pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; height: 7.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="97">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">1g</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 88.6pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; height: 7.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="118">
<p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">2g</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 101pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="135">
<p style="line-height: 15pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">Màn hình hiển thị</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 297.85pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="397" colspan="4">
<p style="line-height: 15pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">3 màn hình 7 số –cao 18mm, mànghình LCD (LED<span class="Apple-converted-space">*</span></span><span style="color: black">backlight)</span><span style="color: rgb(47,47,47)"><span class="Apple-converted-space">*</span>, 20 phím căn bản dể sử dụng</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 101pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="135">
<p style="line-height: 15pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">Nhiệt độ hoạt động</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 297.85pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" width="397" colspan="4">
<p style="line-height: 15pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: black">-5°~ 40°C</span><span style="color: rgb(47,47,47)">*</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 101pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="135">
<p style="line-height: 15pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">Kích thước bàn cân</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 297.85pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" width="397" colspan="4">
<p style="line-height: 15pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: black">285×240 (mặt bàn cân được làm bằng Inox chắc chắn)</span><span style="color: rgb(47,47,47)">*</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 101pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="135">
<p style="line-height: 15pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">Kích thước cân</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 297.85pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" width="397" colspan="4">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: black">360mm×300mm×104mm</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 16.55pt">
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 101pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; height: 16.55pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" valign="top" width="135">
<p style="line-height: 15pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(47,47,47)">Nguồn điện</span></span></span></p>
</td>
<td style="background-image: none; border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 3.75pt; background-color: white; padding-left: 3.75pt; width: 297.85pt; background-attachment: scroll; padding-right: 3.75pt; background-position: 0% 0%; height: 16.55pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 3.75pt" width="397" colspan="4">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: black">AC 110V/220V (AC±10%) bình sạc 6V/4A ,bình acquy sử dụng 80 H* liên tục</span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></span></p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><strong><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ AN THỊNH</span></i></strong><span class="apple-converted-space"><b><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">*</span></i></b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="color: red; font-size: 20pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></i></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">ĐC: Số 2 Phố Xốm - Phú Lãm - Quận Hà Đông – TP Hà Nội<span style="mso-spacerun: yes">*********************** </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 20pt">&nbsp;</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 14pt"><span style="mso-spacerun: yes">************ </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>(Đối diện trường<span style="mso-spacerun: yes">* </span>ĐH Đại Nam)</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">ĐT: 0433 535 827 - Fax: 0433 535 948 </span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Email: <a href="mailto:cananthinh@gmail.com"><font color="#0000ff">cananthinh@gmail.com</font></a></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">** </span></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 16pt"><a href="http://www.cananthinh.com/"><font color="#0000ff">http://www.cananthinh.com</font></a></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">LIÊN HỆ THOA : 0902760357 – 0979318919</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">HỖ TRỢ KT :<span style="mso-spacerun: yes">* </span>0912148907 </span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">YAHOO<span style="mso-spacerun: yes">* </span>:<span style="mso-spacerun: yes">* </span>tuanhoang7750</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI</span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</p></span></span>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><b><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><img src="http://img838.imageshack.us/img838/7785/w378.jpg" /></span></b></span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><b><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</span></b></span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><b><span style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 14pt 'Times New Roman'; white-space: normal; color: navy; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</span></b></span></span></p></span></i>
 
Top