TQ Cân điện tử thông dụng CS2000 - OHAUS, can dien tu CS, can thong dung

cananthinh123

New Member
<p>THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM CÂN ĐIỆN TỬ CS 2000 ;</p>
<p>***************************************************************** <img src="http://img545.imageshack.us/img545/2354/r54j.jpg" width="243" height="168" /></p>
<p>****************************************************************** <a href="http://www.candientuvn.com/">http://www.candientuvn.com</a></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=179"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">Cân phân tích</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=185"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân thông dụng</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=187"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân đếm điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=189"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân thủy sản</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=220"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân bỏ túi</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=200"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân bàn điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=198"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân treo điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=201"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân siêu thị</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=209"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân sức khỏe</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=224"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">máy đo độ ẩm</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=227"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân nhà bếp</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=230"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">nhiệt ẩm kế</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,</span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=213"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">phụ kiện cân điện tử</span></a></span><strong><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,</span></strong><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://www.candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử,<span class="apple-converted-space">*</span></span></a><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,</span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: red; font-size: 14pt">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: red; font-size: 14pt">&nbsp;</span><font color="#ff0000" face="Times New Roman"><span>THONG TIN VE SAN PHAM :</span></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font color="#ff0000" face="Times New Roman"><span>&nbsp;</span></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><span>&nbsp;</span></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><span>Model: </span>CS2000</font></p>
<p style="margin: 1.5pt 0in"><font face="Times New Roman"><span>Hãng sản xuất: </span>Ohaus-Mỹ</font></p>
<p style="margin: 1.5pt 0in"><em><span style="text-decoration: underline"><font face="Times New Roman">Đặc điểm thiết kế:</font></span></em></p>
<p style="text-indent: -0.25in; margin: 1.5pt 0in 1.5pt 0.25in"><font face="Times New Roman"><span style="font-family: arial"><span>-<span style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal" roman??="" new="" times="">********* </span></span></span><span>Màn hình hiển thị có độ tương phản cao</span></font></p>
<p style="text-indent: -0.25in; margin: 1.5pt 0in 1.5pt 0.25in"><font face="Times New Roman"><span style="font-family: arial"><span>-<span style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal" roman??="" new="" times="">********* </span></span></span><span>Thiết kế bền, đẹp, vỏ làm bằng plastic.</span></font></p>
<p style="text-indent: -0.25in; margin: 1.5pt 0in 1.5pt 0.25in"><font face="Times New Roman"><span style="font-family: arial"><span>-<span style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal" roman??="" new="" times="">********* </span></span></span><span>Tự động tắt sau 5 phút không hoạt động giúp tiết kiệm điện năng.</span></font></p>
<p style="margin: 1.5pt 0in"><em><span style="text-decoration: underline"><span style="color: black"><font face="Times New Roman">Thông số kỹ thuật: </font></span></span></em></p>
<p style="text-indent: -0.25in; margin: 4pt 0in 4pt 0.25in"><font face="Times New Roman"><span style="font-family: arial; color: black"><span>-<span style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal" roman??="" new="" times="">********* </span></span></span>Trọng<span> lượng cân: 2000g</span></font></p>
<p style="text-indent: -0.25in; margin: 4pt 0in 4pt 0.25in"><font face="Times New Roman"><span style="font-family: arial; color: black"><span>-<span style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal" roman??="" new="" times="">********* </span></span></span><span>Độ chính xác: 1g</span></font></p>
<p style="text-indent: -0.25in; margin: 4pt 0in 4pt 0.25in"><font face="Times New Roman"><span style="font-family: arial; color: black"><span>-<span style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal" roman??="" new="" times="">********* </span></span></span>Độ lặp<span style="color: black"> lại: 1g </span></font></p>
<p style="text-indent: -0.25in; margin: 4pt 0in 4pt 0.25in"><font face="Times New Roman"><span style="font-family: arial; color: black"><span>-<span style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal" roman??="" new="" times="">********* </span></span></span>Độ tuyến<span style="color: black"> tính: </span><span style="font-family: symbol; color: black">±</span><span style="color: black">1g</span></font></p>
<p style="text-indent: -0.25in; margin: 4pt 0in 4pt 0.25in"><font face="Times New Roman"><span style="font-family: arial"><span>-<span style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal" roman??="" new="" times="">********* </span></span></span>Đơn<span style="color: black"> vị cân: </span>g, lb, oz</font></p>
<p style="text-indent: -0.25in; margin: 4pt 0in 4pt 0.25in"><font face="Times New Roman"><span style="font-family: arial; color: black"><span>-<span style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal" roman??="" new="" times="">********* </span></span></span>Nguồn<span style="color: black"> điện: pin kiềm AA (kèm máy) hoặc tuỳ chọn adapter AC</span></font></p>
<p style="text-indent: -0.25in; margin: 4pt 0in 4pt 0.25in"><font face="Times New Roman"><span style="font-family: arial"><span>-<span style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal" roman??="" new="" times="">********* </span></span></span>Chuẩn ngoài</font></p>
<p style="text-indent: -0.25in; margin: 4pt 0in 4pt 0.25in"><font face="Times New Roman"><span style="font-family: arial"><span>-<span style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal" roman??="" new="" times="">********* </span></span></span>Kích thước đĩa cân: 12 cm</font></p>
<p style="text-indent: -0.25in; margin: 4pt 0in 4pt 0.25in"><font face="Times New Roman"><span style="font-family: arial"><span>-<span style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal" roman??="" new="" times="">********* </span></span></span>Kích thước tổng thể: 19.3x13.5x3.9 cm</font></p>
<p><span style="font-family: " new="" times="" 12pt?="" font-size:="" roman?;="">Trọng lượng: 0.4 kg</span></p><span style="font-family: " new="" times="" 12pt?="" font-size:="" roman?;="">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><strong><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">&nbsp;</span></i></strong></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><strong><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ AN THỊNH</span></i></strong><span class="apple-converted-space"><b><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">*</span></i></b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="color: red; font-size: 20pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></i></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">ĐC: Số 2 Phố Xốm - Phú Lãm - Quận Hà Đông – TP Hà Nội<span style="mso-spacerun: yes">*********************** </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 20pt">&nbsp;</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 14pt"><span style="mso-spacerun: yes">************ </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>(Đối diện trường<span style="mso-spacerun: yes">* </span>ĐH Đại Nam)</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">ĐT: 0433 535 827 - Fax: 0433 535 948 </span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Email: <a href="mailto:cananthinh@gmail.com"><font color="#0000ff">cananthinh@gmail.com</font></a></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">** </span></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 16pt"><a href="http://www.cananthinh.com/"><font color="#0000ff">http://www.cananthinh.com</font></a></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">LIÊN HỆ THOA : 0902760357 – 0979318919</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">HỖ TRỢ KT :<span style="mso-spacerun: yes">* </span>0912148907 </span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">YAHOO<span style="mso-spacerun: yes">* </span>:<span style="mso-spacerun: yes">* </span>tuanhoang7750</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI</span></b></p>
<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: " new="" times="" 12pt?="" font-size:="" roman?;="">
<p><strong>&nbsp;</strong></p></span>
 

h1u2y

New Member
camera siêu nhỏ,camera ngụy trang,camera mini,bút camera,móc khóa camera,cúc áo camera,đồng hồ camera,máy quay siêu nhỏ,máy ảnh mini
HỆ THỐNG BÁN HÀNG ONLINE GIÁ RẺ GIAO HÀNG THU TIỀN TẬN NƠI TRÊN TOÀN QUỐC

bảo đảm SỰ AN TOÀN KHI MUA SẮM
Nhận Giao Hàng Trên Toàn Quốc
Đ/c: 30B Đường Trung Văn - Thanh Xuân - Hà Nội
LH: 0466.759.662 - 0466.759.888 Mobile: 090.2277.552 -0979.013.387- 0906.226.225Camera Ngụy Trang là những loại camera quan sát được ngụy trang một cách khéo léo# thành các đồ vật thông dụng trong cuộc sống hàng ngày như cây bút, kính mắt, cúc áo, đồng hồ để bàn, đồng hồ treo tường, ổ cắm, công tắc điện… Camera Ngụy Trang có thể quay được liên tục từ vài tiếng cho đến vài ngày, tùy thuộc vào dung lượng pin. vớ các đoạn video được ghi trực tiếp vào trong bộ nhớ của camera, khi cần xem lại bạn phải lấy camera cắm vào cổng Usb của máy tính để xem lại các đoạn video đã quay.
  • Đối với chủ doanh nghiệp: Bảo vệ doanh nghiệp của bạn và giúp bắt những tên trộm hay kẻ gian phá hoại.
  • Đối với gia đình: Theo dõi kẻ đột nhập vào nhà ăn cắp tài sản của bạn hay giám sát con cái, người giúp việc.
  • Theo dõi giám sát: giám sát nhân viên, chống mất cắp trong cửa hàng, cửa hiệu.

camera siêu nhỏ,camera ngụy trang,camera mini,bút camera,móc khóa camera,cúc áo camera,đồng hồ camera,máy quay siêu nhỏ,máy ảnh mini
 
Top