TQ Cân thông dụng JSC - BTSC KENDY - TAIWAN

cananthinh123

New Member
<p><img src="http://www.cananthinh.com/images/product/goc/goc_1304740840.jpg" width="185" height="138" /></p>
<p><a href="http://www.cananthinh.com">http://www.cananthinh.com</a></p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=179"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">Cân phân tích</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=185"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân thông dụng</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=187"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân đếm điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=189"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân thủy sản</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=220"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân bỏ túi</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=200"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân bàn điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=198"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân treo điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=201"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân siêu thị</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=209"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân sức khỏe</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=224"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">máy đo độ ẩm</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=227"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân nhà bếp</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=230"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">nhiệt ẩm kế</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,</span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=213"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">phụ kiện cân điện tử</span></a></span><strong><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,</span></strong><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://www.candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử,<span class="apple-converted-space">*</span></span></a><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,</span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: red; font-size: 14pt">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: red; font-size: 14pt">THONG TIN VE SAN PHAM : </span></p></span></span>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">- Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh.<br />- Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường<br />- Mức sử dụng và phân độ đa dạng giúp đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng khác nhau.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Màn hình hiển thị số tinh thể lỏng hoặc LED độ phân giải hiển thị cao.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg/g/lb theo nhu từng nhu cầu riêng của mình.</span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><b>Tags:</b><span class="Apple-converted-space">*</span></span></span><i><span style="font-size: large"><span style="color: green"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: green">cân điện tử JSC BTSC,</span></span></a></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: fuchsia"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: fuchsia">can dem dien tu JSC BTSC,</span></span></a></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: teal"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: teal">cân bàn điện tử JSC,</span></span></a></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,102,0)"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(255,102,0)">cần mua cân điện tử,</span></span></a></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: green"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: green">giá bán </span></span></a></span></span></i></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><i><span style="font-size: large"><span style="color: green"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: green">cân điện tử,</span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span class="Apple-converted-space">*</span><span style="color: rgb(255,102,0)">**</span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,102,0)"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(255,102,0); text-decoration: none">cân điện tử</span></span></a></span><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(255,102,0)"><span class="Apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red">,<u><span class="Apple-converted-space">*</span></u></span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: red"><u><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: red">cân thông dụng</span></span></a></u></span><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: navy"><span class="Apple-converted-space">*</span></span></span></span><span style="color: navy"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: navy">, cân thông dụng JSC BTSC</span></span></span></a></span></i></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px/18px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><i><span style="color: navy"><span style="color: red; font-size: 16pt"><strong>&nbsp;</strong></span></span></i></p><span style="color: navy"><span style="color: red; font-size: 16pt">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><em><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ AN THỊNH</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">*</span></b></span></em><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 20pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">ĐC: Số 2 Phố Xốm - Phú Lãm - Quận Hà Đông – TP Hà Nội<span style="mso-spacerun: yes">*********************** </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 20pt">&nbsp;</span></b></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 14pt"><span style="mso-spacerun: yes">************ </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span></span></b></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>(Đối diện trường<span style="mso-spacerun: yes">* </span>ĐH Đại Nam)</font></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">ĐT: 0433 535 827 - Fax: 0433 535 948 </font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Email: </font><a href="mailto:cananthinh@gmail.com"><font color="#0000ff" face="Times New Roman">cananthinh@gmail.com</font></a></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 16pt"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">** </span></font></font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 16pt"><a href="http://www.cananthinh.com/"><font color="#0000ff" face="Times New Roman">http://www.cananthinh.com</font></a></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">LIÊN HỆ THOA : 0902760357 – 0979318919</font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">HỖ TRỢ KT :<span style="mso-spacerun: yes">* </span>0912148907 </font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">YAHOO<span style="mso-spacerun: yes">* </span>:<span style="mso-spacerun: yes">* </span>tuanhoang7750</font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI</font></span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px/18px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal">&nbsp;</p></span></span>
 
Top