TQ Cân thông dụng UWA - UTE, can dien tu gia re UWA, can gia re UWA - UTE

cananthinh123

New Member
<p><a style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(41,41,41); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=179">Cân phân tích</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(41,41,41); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=185">cân thông dụng</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(41,41,41); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=187">cân đếm điện tử</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(41,41,41); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=189">cân thủy sản</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(41,41,41); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=220">cân bỏ túi</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(41,41,41); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=200">cân bàn điện tử</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(41,41,41); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=198">cân treo điện tử</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(41,41,41); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=201">cân siêu thị</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(41,41,41); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=209">cân sức khỏe</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(41,41,41); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=224">máy đo độ ẩm</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(41,41,41); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=227">cân nhà bếp</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; float: none; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(41,41,41); word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=230">nhiệt ẩm kế</a></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><b><span style="color: rgb(30,144,255)">1. TÍNH NĂNG :<br /></span></b>- Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/10,000, 1/20.000.1/30.000)<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Màn hình hiển thị LCD rõ, dễ đọc.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />-Chức năng tự kiểm tra pin<span class="Apple-converted-space">*</span><br />-Cổng giao tiếp RS-232( Lựa chọn)<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Các lựa chọn: Pin sạc ( 6 V/4h hoặc AC/DC adaptor)<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Màn hình hiển thị phía sau ( Lựa chọn)<span class="Apple-converted-space">*</span><br /><br /><b><span style="color: rgb(30,144,255)">2. CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT<span class="Apple-converted-space">*</span></span></b><span style="color: rgb(30,144,255)">:<span class="Apple-converted-space">*</span></span><br />- Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh.<br />- Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường<br />- Mức sử dụng và phân độ đa dạng giúp đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng khác nhau.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Màn hình hiển thị số tinh thể lỏng hoặc LED độ phân giải hiển thị cao.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg/g/lb theo nhu từng nhu cầu riêng của mình.</span></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; margin-bottom: 12pt; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><b>Tags:</b><span class="Apple-converted-space">*</span></span></span><i><span style="color: green"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: green">cân điện tử UWA UTE ,</span><span class="Apple-converted-space">*</span></span></span></a></span><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'">*</span></span><span style="font-size: large"><span style="color: fuchsia"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: fuchsia">cân thông dụng UWA *,</span></span></a></span></span><span style="color: red"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientuvn.com/"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: red">cân điện tử giá rẻ</span><span class="Apple-converted-space">*</span></span></span></a></span><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: teal">*</span><span style="color: navy">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span>*</span></span><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,102,0)"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(255,102,0)">cần mua cân điện tử ,</span></span></a></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: green"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: green">giá bán cân </span></span></a></span></span></i></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; margin-bottom: 12pt; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><i><span style="font-size: large"><span style="color: green"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: green">điện tử ,</span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span class="Apple-converted-space">*</span><span style="color: rgb(255,102,0)">**</span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,102,0)"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(255,102,0); text-decoration: none">cân điện tử</span></span></a></span><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(255,102,0)"><span class="Apple-converted-space">*</span></span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: navy"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: navy">, cân thông dụng</span></span></a></span><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: navy"><span class="Apple-converted-space">*</span>,<span class="Apple-converted-space">*</span></span></span></span><span style="color: rgb(153,51,0)"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(153,51,0)">địa chỉ mua cân điện tử</span></span></span></a></span></i></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px/18px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><i><span style="color: rgb(153,51,0)"><span style="color: red; font-size: 16pt"><strong>&nbsp;</strong></span></span></i></p><span style="color: rgb(153,51,0)"><span style="color: red; font-size: 16pt">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><em><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ AN THỊNH</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">*</span></b></span></em><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 20pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">ĐC: Số 2 Phố Xốm - Phú Lãm - Quận Hà Đông – TP Hà Nội<span style="mso-spacerun: yes">*********************** </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 20pt">&nbsp;</span></b></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 14pt"><span style="mso-spacerun: yes">************ </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span></span></b></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>(Đối diện trường<span style="mso-spacerun: yes">* </span>ĐH Đại Nam)</font></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">ĐT: 0433 535 827 - Fax: 0433 535 948 </font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Email: </font><a href="mailto:cananthinh@gmail.com"><font color="#0000ff" face="Times New Roman">cananthinh@gmail.com</font></a></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 16pt"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">** </span></font></font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 16pt"><a href="http://www.cananthinh.com/"><font color="#0000ff" face="Times New Roman">http://www.cananthinh.com</font></a></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">LIÊN HỆ THOA : 0902760357 – 0979318919</font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">HỖ TRỢ KT :<span style="mso-spacerun: yes">* </span>0912148907 </font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">YAHOO<span style="mso-spacerun: yes">* </span>:<span style="mso-spacerun: yes">* </span>tuanhoang7750</font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">*</font></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><font face="Times New Roman">GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI</font></span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px/18px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal">&nbsp;</p></span></span>
 
Top