TQ Cân thông dụng Valor 1000, can dien tu thong dung Valor, can dien tu

cananthinh123

New Member
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.cananthinh.com/images/product/goc/goc_1304740708.jpg" width="98" height="80" /></p>
<p><a href="http://www.cananthinh.com">http://www.cananthinh.com</a></p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: blue">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=179"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">Cân phân tích</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=185"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân thông dụng</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=187"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân đếm điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=189"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân thủy sản</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=220"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân bỏ túi</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=200"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân bàn điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=198"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân treo điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=201"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân siêu thị</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=209"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân sức khỏe</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=224"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">máy đo độ ẩm</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=227"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">cân nhà bếp</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=230"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">nhiệt ẩm kế</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,</span><span><a href="http://candientuvn.com/?frame=product&cat=213"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">phụ kiện cân điện tử</span></a><strong>,</strong></span><span><a href="http://www.candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử,<span class="apple-converted-space">*</span></span></a><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a>,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,</span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span><span style="color: red; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">,<span class="apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red; font-size: 14pt"><a href="http://candientuvn.com/" target="_blank"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none; mso-bidi-font-family: Arial">mua cân điện tử</span></a></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: red; font-size: 14pt">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="color: red; font-size: 14pt">THONG TIN VE SAN PHAM :</span></p></span></span></span>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><b><span style="color: blue">1. TÍNH NĂNG VALOR 1000 :<br /></span></b>- Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/10,000, 1/20.000.)<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Màn hình hiển thị LCD rõ, dễ đọc.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Chức năng tự kiểm tra pin<br />- Các lựa chọn: Pin sạc ( 12V/4h hoặc AC/DC adaptor)<span class="Apple-converted-space">*</span><br /><b><span style="color: blue">2. CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT Valor 1000</span></b><span style="color: blue"><span class="Apple-converted-space">*</span>:</span><br />- Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh.<br />- Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường<br />- Mức sử dụng và phân độ đa dạng giúp đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng khác nhau.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Màn hình hiển thị số tinh thể lỏng hoặc LCD độ phân giải hiển thị cao.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg/g/lb theo nhu từng nhu cầu riêng của mình.<span class="Apple-converted-space">*</span><br /><br /><b><span style="color: blue">3. CÁC CHỨC NĂNG & CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG<span class="Apple-converted-space">*</span></span></b>:<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Chức năng: cân trừ bì và thông báo chế độ trừ bì hiện hành.<br />- Chế độ thông báo tình trạng ổn định của cân.<br />- Cân có chức năng báo hiệu gần hết Pin.<br />- Chế độ tắt cân tự động (Automatic shut-off) giúp tiết kiệm năng lượng Pin.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Phương thức định lượng : cảm biến từ (load cell)<br />- Kích thước đĩa cân : 250 x 180 mm (Đĩa cân bằng inox)<br />- Nguồn điện sử dụng : 220V/50Hz / Pin (100 giờ).</span></span></p>
<p>
<table style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 13px; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" border="1">
<tbody>
<tr>
<td height="14" width="141" colspan="2" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff"><strong>Item</strong></font></span></span></td>
<td height="14" width="351" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff"><strong>VALOR 1000 OHAUS - USA</strong></font></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td height="14" width="141" colspan="2" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff"><strong>Model</strong></font></span></span></td>
<td height="14" width="94" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff"><strong>V11P 3</strong></font></span></span></td>
<td height="14" width="85" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff"><strong>V11P 6</strong></font></span></span></td>
<td height="14" width="86" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff"><strong>V11P 15</strong></font></span></span></td>
<td height="14" width="86" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff"><strong>V11P30</strong></font></span></span></td>
</tr>
<tr bgcolor="#ebebeb">
<td bgcolor="#ffffff" height="13" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Mức Cân lớn nhất</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="13" width="94" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">3kg</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="13" width="85" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">6 kg</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="13" width="86" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">15kg</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="13" width="86" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">30kg</font></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="15" rowspan="2" width="85" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Bước Nhảy<br />*e = d (g)</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="5" width="56" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">*A</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="5" width="94" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">0,5 g</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="5" width="85" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">1g</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="5" width="86" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">2g</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="5" width="86" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">5g</font></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="5" width="56" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">*B</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="5" width="94" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">0,2g</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="5" width="85" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">0,5g</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="5" width="86" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">1g</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="5" width="86" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">2g</font></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="3" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Thời Gian Ổn Định</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="3" width="434" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">5 giây</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Kích Thước Đĩa</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="434" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">( 250 x 180 ) mm Đĩa Cân Làm Bằng INOX 304 chắc chắn</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Số hiển thị</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="16" width="434" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#000000">Màn hình thị 6 số cao 30mm LCD* có độ phân giải cao</font></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="11" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Phím Chức Năng</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="11" width="434" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">4 phím chức năng dể sử dụng</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="11" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Nguồn cung cấp</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="11" width="434" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Power source: Rechargeable battery 12V/4h*or AC/DC adaptor , Pin sạc</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="11" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Nguồn sử dụng</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="11" width="434" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">220v/50Hz Pin sạc 100giờ</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="11" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Nhiệt độ làm việc</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="11" width="434" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">- 5 độ C tới + 60 độ C</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="20" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Chức Năng Cân</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="20" width="434" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Trừ bì , tự động trở về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng cân , cân trọng lượng, cộng dồn, in , Hi - Lo - OK (cài đặt điểm Thấp cao)</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="20" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Đơn vị - Unit</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="20" width="434" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">kg , g , lb, oz</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="20" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Kích thước cân</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="20" width="434" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span lang="en-us"><font color="#000000">( 250* x* 180 )* mm</font></span></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="20" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Phụ Kiện Bao Gồm</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="20" width="434" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span lang="en-us"><font color="#000000">Adaptor , Pin Sạc, Catalog Tiếng Anh, Tiếng Việt</font></span></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="20" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Ứng Dụng</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="20" width="434" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span lang="en-us"><font color="#000000">Cân bưu chính, cân trọng lượng, cân lấy mẫu v v v..</font></span></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="20" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Trọng Lượng cân</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="20" width="434" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">3,5 kg*<span class="Apple-converted-space">*</span><span style="color: rgb(0,0,0)" lang="en-us">G.W (kg)</span></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" height="20" width="141" colspan="2" align="left"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><font color="#0000ff">Đạt Chuẩn</font></span></span></td>
<td bgcolor="#ffffff" height="20" width="434" colspan="4" align="center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: 'Times New Roman'">*CE,** ISO 9001-2008 , OIML</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><b>Tags:</b><span class="Apple-converted-space">*</span></span></span><i><span style="font-size: large"><span style="color: green"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: green">cân điện tử Valor 1000 ,</span></span></a></span><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span class="Apple-converted-space">*</span>*</span></span><span style="font-size: large"><span style="color: fuchsia"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: fuchsia">can dem dien tu valor 1000 ,</span></span></a></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: teal"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: teal">cân bàn điện tử </span></span></a></span></span></i></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px/18px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><i><span style="font-size: large"><span style="color: teal"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: teal">valor ,</span></span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,102,0)"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(255,102,0)">cần mua cân điện tử,</span></span></a></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: green"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: green">giá bán cân điện tử,</span></span></a></span><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span class="Apple-converted-space">*</span><span style="color: rgb(255,102,0)">**</span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,102,0)"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(255,102,0); text-decoration: none">cân điện tử</span></span></a></span><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: rgb(255,102,0)"><span class="Apple-converted-space">*</span></span><span style="color: red">,<u><span class="Apple-converted-space">*</span></u></span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: red"><u><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: red">cân thông </span></span></a></u></span></span></i></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px/18px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><i><span style="font-size: large"><span style="color: red"><u><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: red">dụng</span></span></u></span><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: navy"><span class="Apple-converted-space">*</span></span></span></span><span style="color: navy"><a style="color: rgb(41,41,41); text-decoration: none" href="http://www.candientu.vn.com/"><span style="font-size: large"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="color: navy">, cân thông dụng valor1000</span></span></span></a></span></i></p><span style="color: navy">
<p style="margin: 5pt 0in" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 22pt" lang="EN-US"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></b></p>
<p style="margin: 5pt 0in" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 22pt" lang="EN-US"><font face="Times New Roman">Hotlinte :<span style="mso-spacerun: yes">* </span>0902760357</font></span></b></p>
<p style="margin: 5pt 0in" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 18pt" lang="EN-US"><font face="Times New Roman">Công ty TNHH Cân điện tử An Thịnh</font></span></b></p>
<p style="margin: 5pt 0in" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 18pt" lang="EN-US"><font face="Times New Roman">Liên hệ<span style="mso-spacerun: yes">* </span><span style="mso-spacerun: yes">**</span><span style="mso-spacerun: yes">*</span>: Ms Thoa<span style="mso-spacerun: yes">* </span>0902760357 - 0979318919 </font></span></b></p>
<p style="margin: 5pt 0in" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 18pt" lang="EN-US"><font face="Times New Roman">Yahoo<span style="mso-spacerun: yes">** </span><span style="mso-spacerun: yes">**</span><span style="mso-spacerun: yes">*</span>: banhanganthinh</font></span></b></p>
<p style="margin: 5pt 0in" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 18pt" lang="EN-US"><font face="Times New Roman">Website <span style="mso-spacerun: yes">**</span>: </font><a href="http://www.candientuvn.com/"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none"><font face="Times New Roman">http://www.candientuvn.com</font></span></a><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">**************** </span></font></span></b></p>
<p style="margin: 5pt 0in" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 18pt" lang="EN-US"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">********** </span><span style="mso-spacerun: yes">*</span><span style="mso-spacerun: yes">*</span><span style="mso-spacerun: yes">**</span><span style="mso-spacerun: yes">*</span>: </font><a href="http://www.cananthinh.com/"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none"><font face="Times New Roman">http://www.cananthinh.com</font></span></a></span></b></p>
<p style="margin: 5pt 0in" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 18pt" lang="EN-US"><font face="Times New Roman">Mail <span style="mso-spacerun: yes">*****</span><span style="mso-spacerun: yes">**</span>: </font><a href="mailto:candientu.hn@gmail.com"><span style="color: red; text-decoration: none; text-underline: none"><font face="Times New Roman">candientu.hn@gmail.com</font></span></a></span></b></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 12px/18px Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal">&nbsp;</p></span>
 
Top