TQ Cân treo OCS - A - 5t - 10t, can dien tu 5 tan, cân móc cẩu OCS - A

cananthinh123

New Member
<p><span style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; float: none; color: rgb(51,51,51); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">cân treo OCS - A</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; float: none; color: rgb(51,51,51); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">cân móc cẩu OCS - A</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; float: none; color: rgb(51,51,51); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">cân treo 5 tấn OCS - A</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; float: none; color: rgb(51,51,51); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">cân cẩu OCS* A</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; float: none; color: rgb(51,51,51); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">can treo 5 tan</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; float: none; color: rgb(51,51,51); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,</span><a style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">can treo dien tu 5 tan OCS - A</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; float: none; color: rgb(51,51,51); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">cân treo 10 tấn</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; float: none; color: rgb(51,51,51); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">cân treo15 tấn</a><span style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; display: inline !important; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; float: none; color: rgb(51,51,51); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">,<span class="Apple-converted-space">*</span></span><a style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">cân treo 20 tấn</a></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; color: rgb(51,51,51); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><strong><span times="" new="">&nbsp;</span></strong></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; color: rgb(51,51,51); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><strong><span times="" new="">1. TÍNH NĂNG:</span></strong><span times="" new=""><br />- Vỏ cân được làm bằng thép không rỉ,có sơn chống rỉ và sơn phủ.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; color: rgb(51,51,51); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span times="" new="">-<span>*<span class="Apple-converted-space">*</span></span>Phím nhấn cơ, tuổi thọ cao.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; color: rgb(51,51,51); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span times="" new="">- Màn hình LED số đỏ độ bền cao.<br />- Vận hành bằng Pin - Có tín hiệu báo pin yếu.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Chuẩn AC adapter và Pin sạc<br />- Phụ Kiện: Điều khiển từ xa bằng romote.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; color: rgb(51,51,51); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span times="" new="">&nbsp;</span><span times="" new="">-<span>*<span class="Apple-converted-space">*</span></span>Phù hợp với nhu cầu cân tất cả các loại hàng lớn và nặng trong các nhà máy cũng như trong các xưởng cơ khí.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; color: rgb(51,51,51); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span times="" new=""><strong>&nbsp;</strong></span></p>
<p style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font: 11px/18px Tahoma; white-space: normal; color: rgb(51,51,51); margin-left: 0.5in; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormal"><span times="" new=""><strong>2. CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT<span class="Apple-converted-space">*</span></strong>:<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML, CE chuẩn Châu Âu.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh.<br />- Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường.<br />- Màn hình hiển thị LCD độ phân giải cao.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg, g, theo nhu cầu riêng.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp ,dễ dàng di chuyển.<span class="Apple-converted-space">*</span><br /><br /><strong>3. CÁC CHỨC NĂNG & CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG:</strong><span class="Apple-converted-space">*</span>:<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Màn hình hiển thị rõ và rộng.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Vỏ hợp kim thép rắn chắc, ron chống ẩm.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Chức năng cân đơn giản:<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Cân thông thường.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- On/ Off / Tare / Hold / Zero.<br />- Tự động điều chỉnh về Zero.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Chốt chống trượt - thép không rỉ.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Sơn tĩnh điện - bền màu cao.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Móc treo – tiêu chuẩn an toàn trong công nghiệp nặng.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Pin sạc lại (All) gắn trong 12V-7Ah.<span class="Apple-converted-space">*</span><br />- Bộ Sạc rời một Pin dự trữ.Có thêm 1 bộ Pin + sạc rời kèm theo.</span></p>
<p>
<table style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; width: 560px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-bottom: 7.5pt; line-height: 18px; padding-left: 7.5pt; padding-right: 0in; font-family: Tahoma; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; text-decoration: none; padding-top: 7.5pt">
<table style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; width: 549px; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none" class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr style="height: 13.5pt">
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; padding-left: 5.4pt; width: 154.95pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; height: 13.5pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="207">
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">Model</span></strong><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; border-left-style: none; padding-left: 5.4pt; width: 146.3pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; height: 13.5pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="195">
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">Tải trọng</span></strong><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; border-left-style: none; padding-left: 5.4pt; width: 129.75pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; height: 13.5pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="173">
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">Sai số</span></strong><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 11.25pt">
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; padding-left: 5.4pt; width: 154.95pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="207">
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new=""><a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">OCS- 1 - A</a></span></strong><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; border-left-style: none; padding-left: 5.4pt; width: 146.3pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="195">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">1Tấn</span><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; border-left-style: none; padding-left: 5.4pt; width: 129.75pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="173">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">0.5Kg - 500g</span><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 11.25pt">
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; padding-left: 5.4pt; width: 154.95pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="207">
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new=""><a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">OCS- 2 - A</a></span></strong><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; border-left-style: none; padding-left: 5.4pt; width: 146.3pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="195">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">2Tấn</span><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; border-left-style: none; padding-left: 5.4pt; width: 129.75pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="173">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">1 Kg</span><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 11.25pt">
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; padding-left: 5.4pt; width: 154.95pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="207">
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new=""><a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">OCS- 3 - A</a></span></strong><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; border-left-style: none; padding-left: 5.4pt; width: 146.3pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="195">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">3 Tấn</span><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; border-left-style: none; padding-left: 5.4pt; width: 129.75pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="173">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">1 Kg</span><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 11.25pt">
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; padding-left: 5.4pt; width: 154.95pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="207">
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new=""><a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">OCS- 5 - A</a></span></strong><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; border-left-style: none; padding-left: 5.4pt; width: 146.3pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="195">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">5 Tấn</span><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; border-left-style: none; padding-left: 5.4pt; width: 129.75pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="173">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">2 Kg</span><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 11.25pt">
<td style="border-bottom-style: none; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; padding-left: 5.4pt; width: 154.95pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="207">
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new=""><a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">OCS-10 - A</a></span></strong><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom-style: none; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; border-left-style: none; padding-left: 5.4pt; width: 146.3pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="195">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">10 Tấn</span><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom-style: none; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; border-left-style: none; padding-left: 5.4pt; width: 129.75pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="173">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">2 Kg</span><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 11.25pt">
<td style="border-bottom-style: none; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; padding-left: 5.4pt; width: 154.95pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="207">
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new=""><a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">OCS- 15 - A</a></span></strong><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom-style: none; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; border-left-style: none; padding-left: 5.4pt; width: 146.3pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="195">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">15 Tấn</span><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom-style: none; padding-bottom: 0in; line-height: 18px; border-left-style: none; padding-left: 5.4pt; width: 129.75pt; padding-right: 5.4pt; font-family: Tahoma; border-top-style: none; height: 11.25pt; color: rgb(51,51,51); font-size: 11px; border-right: windowtext 1pt solid; text-decoration: none; padding-top: 0in" valign="top" width="173">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt" times="" new="">5 Kg</span><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal"><span times="" new="">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table><span times="" new="">*TAGS:<span class="Apple-converted-space">*</span><a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">cân treo OCS - A</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">cân móc cẩu OCS - A</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">cân treo 5 tấn OCS - A</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">cân cẩu OCS* A</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">can treo 5 tan</a>,<a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">can treo dien tu 5 tan OCS - A</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">cân treo 10 tấn</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">cân treo15 tấn</a>,<span class="Apple-converted-space">*</span><a href="http://candientuvn.com/admin/?act=product_m&cat=198&page=&id=444">cân treo 20 tấn</a></span>
</p>
<p><span times="" new="">&nbsp;</span></p><span times="" new="">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><strong><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ AN THỊNH</span></i></strong><span class="apple-converted-space"><b><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 20pt">*</span></i></b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="color: red; font-size: 20pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></i></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">ĐC: Số 2 Phố Xốm - Phú Lãm - Quận Hà Đông – TP Hà Nội<span style="mso-spacerun: yes">*********************** </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: red; font-size: 20pt">&nbsp;</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 14pt"><span style="mso-spacerun: yes">************ </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: #993300; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>(Đối diện trường<span style="mso-spacerun: yes">* </span>ĐH Đại Nam)</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">ĐT: 0433 535 827 - Fax: 0433 535 948 </span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: navy; font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Email: <a href="mailto:cananthinh@gmail.com"><font color="#0000ff">cananthinh@gmail.com</font></a></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">** </span></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 16pt"><a href="http://www.cananthinh.com/"><font color="#0000ff">http://www.cananthinh.com</font></a></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">LIÊN HỆ THOA : 0902760357 – 0979318919</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">HỖ TRỢ KT :<span style="mso-spacerun: yes">* </span>0912148907 </span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">YAHOO<span style="mso-spacerun: yes">* </span>:<span style="mso-spacerun: yes">* </span>tuanhoang7750</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">*</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt">&nbsp;</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: blue; font-size: 16pt"><img src="http://img9.imageshack.us/img9/3931/75cn.jpg" /></span></b></p>
<p>&nbsp;</p></span>
 
Top