Chung cư Tây Hà ***** không gian sống hiện đại

salerlandtoday

New Member
<span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px tahoma; margin-top: 0px; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 14px"><b>
<div style="padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px; padding-right: 0px" align="center"><span style="color: rgb(5,86,153)"><span style="font-size: x-large"><b><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 16px">Chung cư Tây Hà ***** mở bán với ưu đãi "đặc biệt" báo giá chỉ từ 19.6tr/m2 (bao gồm VAT)</span></span></b></span></span></div></b></span></span><br style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" />
<div style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; padding-left: 0px; margin: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px"><b><span style="color: rgb(142,142,142)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(0,0,0)"><img class="bbCodeImage LbImage" style="max-width: 100%; border-top: 0px; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px" alt="" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2013/11/22/mr_272131_b5d56286be077e6c.jpg" /></span></span></span></b></span></span></div>
<div style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; padding-left: 0px; margin: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px"><b><span style="color: rgb(142,142,142)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(0,0,0)">&nbsp;</span></span></span></b></span></span></div>
<div style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; padding-left: 0px; margin: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: large">Giá gốc<b><span style="color: rgb(255,0,0)"><span class="Apple-converted-space">*</span>CĐT = 19.6 tr/m2</span></b><span class="Apple-converted-space">*</span>(VAT + tiền sử dụng đất) - Cam kết bàn giao Q2/2014</span></span></span></span></div>
<div style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; padding-left: 0px; margin: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: large">&nbsp;</span></span></span></span></div>
<div style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; padding-left: 0px; margin: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)">&nbsp;</span></span></span></div>
<div style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; padding-left: 0px; margin: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: large">Hỗ trợ vay vốn Ngân Hàng với lãi suất vô cùng ưu đãi 8%, vay tới 70% giá trị căn hộ trong 15 năm.</span></span></span></span></div><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)">
<p><br /><span style="color: rgb(255,0,0)"><span style="font-size: medium"><b><a class="externalLink" style="color: rgb(23,96,147); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 3px; text-decoration: none; margin: 0px -3px; padding-right: 3px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px" href="https://sites.google.com/site/tayha*****phungkhoang/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(255,0,0)">Độc Quyền Phân phối Chung cư Tây Hà *****</span></a></b></span></span></p>
<p>&nbsp;</p></span></span></span><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: medium"><b><span style="text-decoration: underline">* Các ưu điểm vượt trội của dự án:</span></b></span></span></span></span>
<p><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: small">-<span class="Apple-converted-space">*</span><span style="color: rgb(255,0,0)"><a class="externalLink" style="color: rgb(23,96,147); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 3px; text-decoration: none; margin: 0px -3px; padding-right: 3px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px" href="https://sites.google.com/site/tayha*****phungkhoang/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(255,0,0)"><i>Tòa nhà TÂY HÀ *****</i></span></a></span><span class="Apple-converted-space">*</span>cao 25 tầng, với 2 tầng hầm, 5 tầng trung tâm thương mại với 320 căn hộ<span class="Apple-converted-space">*</span><a class="externalLink" style="color: rgb(23,96,147); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 3px; text-decoration: none; margin: 0px -3px; padding-right: 3px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px" href="https://sites.google.com/site/tayha*****phungkhoang/" rel="nofollow" target="_blank"><i>Chung cư Tây Hà *****</i><span class="Apple-converted-space">*</span></a>hội tụ đủ những yếu tố của một dự án chuẩn mực giữa lòng thủ đô.</span></span></span></span></span></p>
<p><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: small"><b>-<span class="Apple-converted-space">*</span></b><span style="color: rgb(255,0,0)"><a class="externalLink" style="color: rgb(23,96,147); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 3px; text-decoration: none; margin: 0px -3px; padding-right: 3px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px" href="https://sites.google.com/site/tayha*****phungkhoang/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(255,0,0)">Dự án Tây Hà *****</span></a></span><span class="Apple-converted-space">*</span>có vị trí chắc địa nằm tại mặt đườngLê Văn Lương,<span class="Apple-converted-space">*</span><b><i>cách ngã tư Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương 200m.</i></b></span></span></span></span><br style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" /><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: small"><b><i>- Đối diện Khách sạn Nam Cường.</i></b></span></span></span></span></p>
<p><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: small">- Tầm nhìn trải rộng nhìn nhiều hướng khác nhau: Hồ điều hòa Mễ Trì, KĐT Mỹ Đình, TT TP. Hà Nội,.....</span></span></span></span></p>
<p><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: small">- Mất khoảng thời gian ngắn để tới: Big C, TTHN Quốc Gia.</span></span></span></span></p>
<p><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: small">- Thuộc quần thể KĐT Phùng Khoang: hưởng tiện ích chung như vườn cây-công viên, nhà trẻ, khu TTTM.</span></span></span></span></p>
<p><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: small">- Gần khu vực trường học các cấp: cấp 1-2-3 trung văn,...</span></span></span></span></p>
<p><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: small">- Thuận tiện tới các trường ĐH lớn: ĐHQG, ĐH Sư Phạm, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Hà Nội, Bưu chính viễn thông...</span></span></span></span></p>
<p><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: small">- Tòa nhà là một khối trải dài với 3 đơn nguyên ngăn cách nhau bởi khoảng giếng trời rộng, tận dụng tối đa được ánh sáng và gió tự nhiên cho tòa nhà.</span></span></span></span></p>
<p><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: small">- Diện tích các<span class="Apple-converted-space">*</span><a class="externalLink" style="color: rgb(23,96,147); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 3px; text-decoration: none; margin: 0px -3px; padding-right: 3px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px" href="https://sites.google.com/site/tayha*****phungkhoang/" rel="nofollow" target="_blank">căn hộ<span class="Apple-converted-space">*</span></a>đa dạng từ<span class="Apple-converted-space">*</span><b><i>88.9m2 đến 127m2</i></b><span class="Apple-converted-space">*</span>, một sàn gồm 16 căn với 6 thang máy tốc độ cao và 4 thang bộ thoát hiểm.</span></span></span></span></p>
<p><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: small">- Cửa vào chính chống cháy hoặc cửa khung thép.</span></span></span></span></p>
<p><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: small">- Cửa, vách kính bên ngoài là cửa nhôm kính cao cấp.</span></span></span></span></p>
<p><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: small">- Hệ thống báo cháy tự động.</span></span></span></span><br style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" /><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><br /><span style="font-size: medium"><b><span style="text-decoration: underline">* Tiền độ thanh toán:</span></b></span></span></span></span></p>
<p><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: small">- Đóng 60% sau khi ký hợp đồng mua bán</span></span><br /><span style="font-size: small">- Đóng 10% khi cất nóc tầng 25</span><br /><span style="font-size: small">- Đóng 30% khi nhận bàn giao nhà vào ở</span><br /><span style="font-size: small">- Giá chỉ từ<span class="Apple-converted-space">*</span><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(255,0,0)"><b>19.6tr/m2 đã có VAT + tiền sử dụng đất,</b></span></span><span class="Apple-converted-space">*</span>giao nhà với gói không gian sáng tạo, khách hàng tự hoàn thiện theo nhu cầu gia đình.</span></span></span></span><br style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" /><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><br /><br /><span style="font-size: medium"><b><span style="text-decoration: underline">Tiến độ công trình:</span></b><span class="Apple-converted-space">*</span>Được ngân hàng Liên Việt Posbank hỗ trợ cho vay 250 tỷ đồng khi xây đến sàn 15 hiện tại dự án<span style="color: rgb(255,0,0)"><b><i>đang xây</i></b></span></span></span></span></span><br style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" /><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(255,0,0)"><b><i>&nbsp;</i></b></span></span></span></span></span><br style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" /><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(255,0,0)"><b><i>đến tầng 20</i></b></span>. Khách hàng được ngân hàng<span class="Apple-converted-space">*</span><span style="color: rgb(255,0,0)"><b><i>hỗ trợ</i></b></span><span class="Apple-converted-space">*</span>cho vay đến<span class="Apple-converted-space">*</span><span style="color: rgb(255,0,0)"><b><i>70%</i></b></span><span class="Apple-converted-space">*</span>giá trị căn hộ,<span class="Apple-converted-space">*</span><span style="color: rgb(255,0,0)"><b><i>lãi suất 8%</i></b></span>. Chúng tôi cam kết với quý khách.</span></span></span></span><br style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" /><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span></span></span><br style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" /><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(255,0,0)"><i><b>T4 - T5/2014 sẽ bàn giao căn hộ</b><span class="Apple-converted-space">*</span></i></span>(với tiến độ xây dựng và nguồn vốn hỗ trợ chính sách từ Ngân Hàng Liên Việt vững mạnh</span></span></span></span></p>
<p><span style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Tahoma; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="font-size: medium">chúng tôi có kế hoạch giao nhà trước nhằm tạo dựng thương hiệu là tiêu chí đầu tiên khi chúng tôi mang tới khách hàng sản phẩm này).</span></span></span></span><br style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); text-align: left; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" /></p>
<div style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; padding-left: 0px; margin: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="color: rgb(0,0,255)"><span style="font-size: x-large">Quý khách có nhu cầu thăm quan dự án hay công trình đang thi công hãy gọi</span></span></span></span></span></div>
<div style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; padding-left: 0px; margin: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="color: rgb(0,0,255)"><span style="font-size: x-large">&nbsp;</span></span></span></span></span></div>
<div style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; padding-left: 0px; margin: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="color: rgb(0,0,255)"><span style="font-size: x-large">*</span></span></span></span></span></div>
<div style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; padding-left: 0px; margin: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="color: rgb(0,0,255)"><span style="font-size: x-large">&nbsp;</span></span></span></span></span></div>
<div style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; padding-left: 0px; margin: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><span style="color: rgb(0,0,255)"><span style="font-size: x-large">ngay cho chúng tôi để được tư vấn và đưa đón tham quan dự án miễn phí.</span></span></span></span></span></div>
<div style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; padding-left: 0px; margin: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><br /></div>
<div style="white-space: normal; text-transform: none; word-spacing: 0px; color: rgb(20,20,20); padding-bottom: 0px; padding-top: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; padding-left: 0px; margin: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(252,252,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 13px"><span style="color: rgb(0,0,0)"><br /><span style="font-size: x-large"><b>Hotline:<span class="Apple-converted-space">*</span><span style="color: rgb(255,0,0)">094 86 32223</span><span class="Apple-converted-space">*</span>(Đại diện ban quan lý dự án)</b></span></span></span></span></div>
 
Top