chuyên cung cấp các loại ghế đá sân vườn

ghedathanhmy

New Member
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span><span><span><span><span style="color: rgb(255,0,0)" data-mce-style="color: #ff0000;" color="#ff0000"><strong><span style="font-family: Arial" data-mce-style="font-family: Arial;"><span style="font-size: x-large" data-mce-style="font-size: x-large;" size="6">CƠ SỞ SẢN XUẤT GHẾ*ĐÁ*THÀNH MỸ</span></span><br /></strong></span><span style="font-size: medium" data-mce-style="font-size: medium;" size="4"><span style="color: rgb(0,0,205)" data-mce-style="color: #0000cd;" color="#0000cd">ĐC: SỐ 107*QL13 , F.HIỆP BÌNH CHÁNH,*Q THỦ ĐỨC</span></span><br /><span style="color: rgb(0,100,0)" data-mce-style="color: #006400;" color="#006400"><span style="font-size: small" data-mce-style="font-size: small;" size="3"><br /><strong>CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI GHẾ ĐÁ CÔNG VIÊN, GHẾ ĐÁ MÀI, GHẾ ĐÁ SÂN VƯỜN, GIÁ CẢ HỢP LÝ, GIAO HÀNG TẬN NƠI</strong></span></span><br /><strong><span style="color: rgb(0,0,255)" data-mce-style="color: #0000ff;" color="#0000ff"><span style="font-family: Times" data-mce-style="font-family: Times;"><span style="font-size: large" data-mce-style="font-size: large;" size="5">ĐT: 0906.999.802 liên hệ 24/24</span></span></span></strong></span></span></span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span><span><span><span><strong><span style="color: rgb(0,0,255)" data-mce-style="color: #0000ff;" color="#0000ff"><span style="font-family: Times" data-mce-style="font-family: Times;">*</span></span></strong></span></span></span></span><span><span>Email:**<a href="mailto:ghedathanhmy@gmail.com" data-mce-href="mailto:thanhmythuduc@gmail.com">ghedathanhmy@gmail.com</a></span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><span><span><span><span><span><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; display: inline !important; font: 12px Tahoma, Arial, 'Helvetica Neue', 'Liberation Sans', FreeSans, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px" data-mce-style="display: inline! important; float: none; word-spacing: 0px; font: 12px Tahoma, Arial, 'Helvetica Neue', 'Liberation Sans', FreeSans, sans-serif; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; widows: 2; orphans: 2; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-family: Arial" data-mce-style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0,0,205); font-size: large" data-mce-style="color: #0000cd; font-size: large;" color="#0000cd" size="5">Cơ sở chúng tôi chuyên sản xuất cung cấp sỉ và lẻ các loại bàn ghế đá mài phục vụ các công trình.....</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><span><span><span><span><span><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; display: inline !important; font: 12px Tahoma, Arial, 'Helvetica Neue', 'Liberation Sans', FreeSans, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px" data-mce-style="display: inline! important; float: none; word-spacing: 0px; font: 12px Tahoma, Arial, 'Helvetica Neue', 'Liberation Sans', FreeSans, sans-serif; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; widows: 2; orphans: 2; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-family: Arial" data-mce-style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0,0,205); font-size: large" data-mce-style="color: #0000cd; font-size: large;" color="#0000cd" size="5">Chỉ cần gọi điện. xác nhận đặt hàng, chúng tôi sẽ chở hàng đến ngay trong ngày</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><span><span><span><span><span><strong><span style="font-family: Times" data-mce-style="font-family: Times;"><span style="color: rgb(255,0,0); font-size: medium" data-mce-style="color: #ff0000; font-size: medium;" color="#ff0000" size="4">* Hình ảnh các dòng sản phẩm của cơ sở chúng tôi như sau:</span></span></strong></span></span></span></span></span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span><span><span><span><strong><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-image: initial" border="0" hspace="0" alt="" src="http://i1242.photobucket.com/albums/gg539/thanhmythuduc/SAM_1243.jpg" width="622" height="595" data-mce-src="http://i1242.photobucket.com/albums/gg539/thanhmythuduc/SAM_1243.jpg" /></strong></span></span></span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" data-mce-style="word-spacing: 0px; font: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; widows: 2; orphans: 2; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-weight: bold" data-mce-style="font-weight: bold;"><span style="font-family: arial; color: rgb(0,0,205); font-size: large" data-mce-style="font-size: large; color: #0000cd; font-family: arial;">Ghế đá*1 màu:</span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" data-mce-style="word-spacing: 0px; font: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; widows: 2; orphans: 2; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-weight: bold" data-mce-style="font-weight: bold;"><span style="font-family: arial; color: rgb(0,0,205); font-size: large" data-mce-style="font-size: large; color: #0000cd; font-family: arial;">- Loại cao cấp: dài 1m2, mài nhẵn, bóng láng, phủ lớp 2K, xi*măng trắng. Giá:*490.000 VNĐ, bao vận chuyển tận nhà, in quảng cáo trên ghế</span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" data-mce-style="word-spacing: 0px; font: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; widows: 2; orphans: 2; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px;"><span><span style="font-family: arial; color: rgb(0,0,205); font-size: large" data-mce-style="font-size: large; color: #0000cd; font-family: arial;">- Loại*thường: dài 1m, mài nhẵn, màu xẫm hơn, phủ lớp 2K, xi*măng thường. Giá:*470.000 VNĐ, bao vận chuyển tận nhà, in quảng cáo trên ghế</span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" data-mce-style="word-spacing: 0px; font: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; widows: 2; orphans: 2; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px;"><span><span style="font-family: arial; color: rgb(0,0,205); font-size: large" data-mce-style="font-size: large; color: #0000cd; font-family: arial;">- có 4 màu: xanh, đỏ, vàng, trắng giá như nhau, loại thường chỉ có màu xanh và màu đỏ</span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><span><span><span><span><span><strong>&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span><span><span><span><span><span><strong><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-image: initial" border="0" hspace="0" alt="" src="http://i1242.photobucket.com/albums/gg539/thanhmythuduc/SAM_1005.jpg" width="628" height="584" data-mce-src="http://i1242.photobucket.com/albums/gg539/thanhmythuduc/SAM_1005.jpg" /></strong></span></span></span></span></span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; display: inline !important; font: large arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,205); word-spacing: 0px" data-mce-style="display: inline! important; float: none; word-spacing: 0px; font: large arial; text-transform: none; color: #0000cd; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; widows: 2; orphans: 2; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px;">ghế đá 2 màu Giá: 590.000 VNĐ, bao vận chuyển tận nhà, in quảng cáo trên ghế, loại này chỉ có loại cao cấp.</span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; display: inline !important; font: large arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,205); word-spacing: 0px" data-mce-style="display: inline! important; float: none; word-spacing: 0px; font: large arial; text-transform: none; color: #0000cd; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; widows: 2; orphans: 2; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px;">.</span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span><span><span><span><span><span><span><span><strong><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-image: initial" border="0" hspace="0" alt="" src="http://i1242.photobucket.com/albums/gg539/thanhmythuduc/gheda35.jpg" width="672" height="541" data-mce-src="http://i1242.photobucket.com/albums/gg539/thanhmythuduc/gheda35.jpg" /></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" data-mce-style="word-spacing: 0px; font: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; widows: 2; orphans: 2; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px;"><span><span style="font-family: arial; color: rgb(0,0,205); font-size: large" data-mce-style="font-size: large; color: #0000cd; font-family: arial;">Bàn đá 1 màu:</span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" data-mce-style="word-spacing: 0px; font: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-transform: none; color: #000000; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; widows: 2; orphans: 2; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px;"><span><span style="font-family: arial; color: rgb(0,0,205); font-size: large" data-mce-style="font-size: large; color: #0000cd; font-family: arial;">- Loại cao cấp:*đường kính*1m, mài nhẵn, bóng láng, phủ lớp 2K, xi*măng trắng. Giá:*850.000 VNĐ, bao vận chuyển tận nhà, in quảng cáo trên ghế</span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><span style="font-family: arial; color: rgb(0,0,205); font-size: large" data-mce-style="font-size: large; color: #0000cd; font-family: arial;">- Loại*thường: đường kính*0.8m, mài nhẵn, màu xẫm hơn, phủ lớp 2K, xi*măng thường. Giá:*750.000 VNĐ, bao vận chuyển tận nhà, in quảng cáo trên ghế</span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><span style="font-family: arial; color: rgb(0,0,205); font-size: large" data-mce-style="font-size: large; color: #0000cd; font-family: arial;">Giá trên áp dụng cho tấc cả các màu. có 4 màu: xanh đỏ vàng trắng, và các kiểu, có 3 kiểu bàn: tròn, ovan, chữ nhật</span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span><span style="font-family: arial; color: rgb(0,0,205); font-size: large" data-mce-style="font-size: large; color: #0000cd; font-family: arial;"><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-image: initial" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://i1242.photobucket.com/albums/gg539/thanhmythuduc/SAM_1007.jpg" width="724" height="669" data-mce-src="http://i1242.photobucket.com/albums/gg539/thanhmythuduc/SAM_1007.jpg" /></span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><strong><span><span><span><span><span><span style="font-family: arial; color: rgb(0,0,205); font-size: large" data-mce-style="font-size: large; color: #0000cd; font-family: arial;">bàn 2 màu giá: 950.000 VNĐ, bao vận chuyển tận nhà, in quảng cáo trên ghế loại này không có loại thường, giá áp dụng cho tấc cả các màu, và các kiểu</span></span></span></span></span></span></strong></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><strong><span><span><span><span><span><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; display: inline !important; font: large Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(255,0,0); word-spacing: 0px" data-mce-style="display: inline! important; float: none; word-spacing: 0px; font: large Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-transform: none; color: #ff0000; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; widows: 2; orphans: 2; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="text-decoration: underline" data-mce-style="text-decoration: underline;"><em>Một số hình ảnh tại cơ sở chúng tôi:</em></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><strong><span><span><span><span><span>&nbsp;</span></span></span></span></span></strong></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span><strong><span><span><span><span><span><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-image: initial" border="0" hspace="0" alt="" src="http://i1242.photobucket.com/albums/gg539/thanhmythuduc/gheda47.jpg" width="751" height="565" data-mce-src="http://i1242.photobucket.com/albums/gg539/thanhmythuduc/gheda47.jpg" /></span></span></span></span></span></strong></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-image: initial" border="0" hspace="0" alt="" src="http://i1242.photobucket.com/albums/gg539/thanhmythuduc/gheda46.jpg" width="753" height="507" data-mce-src="http://i1242.photobucket.com/albums/gg539/thanhmythuduc/gheda46.jpg" /></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><strong><span><span><span><span><span>&nbsp;</span></span></span></span></span></strong></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span><strong><span><span><span><span><span><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-image: initial" border="0" hspace="0" alt="" src="http://i1242.photobucket.com/albums/gg539/thanhmythuduc/gheda44.jpg" width="696" height="631" data-mce-src="http://i1242.photobucket.com/albums/gg539/thanhmythuduc/gheda44.jpg" /></span></span></span></span></span></strong></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-image: initial" alt="" src="http://nd2.upanh.com/b5.s5.d3/ba785d553c07b0e2ce070ef611eabcb7_35751482.gheda37.700x0.jpg" data-mce-src="http://nd2.upanh.com/b5.s5.d3/ba785d553c07b0e2ce070ef611eabcb7_35751482.gheda37.700x0.jpg" /></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" align="center"><span><strong><span><span><span><span><span>&nbsp;</span></span></span></span></span></strong></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><span>* Là công ty chuyên sản xuất các loại bàn ghế đá với nhiều màu sắc và mẫu mã đa dạng phong phú phục vụ nhu cầu của quí khách.</span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><span>* Cung cấp các loại ghế đá, ghế đá mài, ghế đá mài cong, Ghế đá công viên, khuôn viên bệnh viện, Trường học, vườn hoa, giá rẽ, giao hàng tận nơi.</span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><span>* In logo theo yêu cầu của quí khách</span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><span>Giao hàng tận nơi và miễn phí trong TP.HCM và 1 số tỉnh thành lân cận</span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="text-decoration: underline" data-mce-style="text-decoration: underline;"><em><span><span>Liên hệ:</span></span></em></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="text-decoration: underline" data-mce-style="text-decoration: underline;"><em><span><span>*</span></span></em></span><span><strong><span><span><span><span><span><span><span><span style="color: rgb(255,0,0)" data-mce-style="color: #ff0000;" color="#ff0000"><strong><span style="font-family: Arial" data-mce-style="font-family: Arial;"><span style="font-size: x-large" data-mce-style="font-size: x-large;" size="6">CƠ SỞ SẢN XUẤT GHẾ*ĐÁ*THÀNH MỸ</span></span><br /></strong></span><span style="font-size: medium" data-mce-style="font-size: medium;" size="4"><span style="color: rgb(0,0,205)" data-mce-style="color: #0000cd;" color="#0000cd">ĐC: SỐ 107*QL13 , F.HIỆP BÌNH CHÁNH,*Q THỦ ĐỨC</span></span><span style="color: rgb(0,100,0)" data-mce-style="color: #006400;" color="#006400"><span style="font-size: small" data-mce-style="font-size: small;" size="3"><br /></span></span><strong><span style="color: rgb(0,0,255)" data-mce-style="color: #0000ff;" color="#0000ff"><span style="font-family: Times" data-mce-style="font-family: Times;"><span style="font-size: large" data-mce-style="font-size: large;" size="5">ĐT: 0906.999.802 liên hệ 24/24</span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><span><span><span><strong><span style="color: rgb(0,0,255)" data-mce-style="color: #0000ff;" color="#0000ff"><span style="font-family: Times" data-mce-style="font-family: Times;">*</span></span></strong></span></span></span></span><span><span><strong><em><span><span>Email:**<a href="mailto:ghedathanhmy@gmail.com" data-mce-href="mailto:thanhmythuduc@gmail.com">ghedathanhmy@gmail.com</a></span></span></em></strong></span></span></p>
<p style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span><span><strong><em><span><span>*</span></span></em></strong></span></span><span>Website:<span class="Apple-converted-space">*</span><a href="http://ghedathanhmy.com/">ghedathanhmy.com</a></span></p>
 
Top