chuyên cung cấp các loại lò bánh mì

ghedathanhmy

New Member
<p style="text-align: center; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 1em 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font: 11px/16px verdana, arial, helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" data-mce-style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 16px; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 11px; text-align: center; padding: 0px;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 24px;font-size: medium;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 27px;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 48px;font-size: xx-large;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 27px;color: #ff0000;"><font color="#ff0000"><strong><span style="font-family: Arial"><font size="6">BÁNH MÌ TUẤN LỘC</font></span></strong></font></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 1em 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font: 11px/16px verdana, arial, helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" data-mce-style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 16px; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 11px; text-align: center; padding: 0px;"><span style="line-height: 24px; font-family: arial, tahoma; font-size: medium" data-mce-style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium;"><strong style="line-height: 24px; font-family: arial, tahoma" data-mce-style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px;"><span style="line-height: 27px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: large" data-mce-style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large;"><span style="line-height: 27px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(0,255,0)" data-mce-style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; color: #00ff00;">CHUYÊN SẢN XUẤT BÁNH MÌ, GIÒ CHẢ CÁC LOẠI, TƯ VẤN SET UP CỬA HÀNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÀM BÁNH MÌ, DẠY NGHỀ LÀM BÁNH MÌ, CUNG CẤP CÁC LOẠI LÒ BÁNH MÌ</span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: center; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 1em 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font: 13px/18px verdana, arial, helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" data-mce-style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 18px; text-align: center; padding: 0px;"><span style="line-height: normal; font-family: arial, tahoma; font-size: x-large" data-mce-style="font-family: arial, tahoma; line-height: normal; font-size: x-large;"><span style="line-height: 36px; font-family: arial, tahoma; color: rgb(255,0,0)" data-mce-style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000;"><strong style="line-height: 36px; font-family: arial, tahoma" data-mce-style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 24px;font-size: medium;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 27px;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 48px;font-size: xx-large;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 27px;color: #ff0000;"><strong><font color="#0000ff"><span style="font-family: Times"><font size="5">ĐT: 0906.999.802 liên hệ 24/24</font></span></font></strong></span></span></span></span></strong></span></span></p><span style="line-height: 27px; font-family: arial, tahoma; font-size: large" data-mce-style="font-family: arial, tahoma; line-height: 27px; font-size: large;"><span style="line-height: 27px; font-family: Arial, Tahoma" data-mce-style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px;"><span style="line-height: 27px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(51,102,255)" data-mce-style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; color: #3366ff;">
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">Bạn đang muốn kinh doanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Mở một cửa hàng*Bánh mì Tuấn Lộc**là lựa chọn đầu tư thật sự tiết kiệm và ít rủi ro cho bạn.*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">Bạn chỉ cần có 200tr - 500tr tiền vốn để có thể bắt đầu và cửa hàng 100% là sở hữu của bạn. Chúng tôi sẽ nhượng quyền cho phép bạn sử dụng thương hiệu*Bánh mì Tuấn Lộc*để bạn có thể bắt đầu kinh doanh ngay với ít rủi ro và khó khăn nhất.*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: #993300; font-size: 15pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">1. Vai trò của*Bánh mì Tuấn Lộc:*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 15pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">- Tư vấn chọn địa điểm kinh doanh phù hợp.*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">- Chuyển giao quyền sử dụng thương hiệu*Bánh mì Tuấn Lộc*cho bạn bằng một hợp đồng nhượng quyền. Đi kèm với thương hiệu là thiết kế bảng hiệu, poster, đồng phục, bao bì, nhãn mác hàng hóa ...*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">- Đặt biệt : dạy nghề làm bánh mì, chả bò...... tất cả các sản phẩm mà*Bánh mì Tuấn Lộc*đang kinh doanh. Luôn luôn cập nhật và truyền đạt sản phẩm mới cho cửa hàng.</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">- Tư vấn, hổ trợ mua sắm thiết bị máy móc và dụng cụ làm bánh mì.... với chi phí tiết kiệm nhất. Chúng tôi biết những gì cần mua, những gì không cần mua để giảm thiểu tối đa chi phí ban đầu cho cửa hàng.</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">- Hỗ trợ, hướng dẫn bạn thiết kế nội thất và ngoại thất của cửa hàng theo tiêu chuẩn chung của chuỗi cửa hàng*Bánh mì Tuấn Lộc*với chi phí tiết kiệm nhất.*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">- Cung cấp tài liệu hướng dẫn, mẫu biểu quản lý cụ thể cho bạn.*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">- Thay bạn thực hiện các chiến dịch tiếp thị cho chuỗi cửa hàng (bao gồm cửa hàng của bạn) qua các kênh tiếp thị như Tặng quà, Giảm giá ...*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: #993300; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">*</span></b><b><span style="font-family: ; color: #993300; font-size: 15pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">2. Vai trò của bạn:*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 15pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">- Tìm kiếm và quyết định lựa chọn mặt bằng kinh doanh*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">- Đầu tư 100% vốn.*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">- Thuê mướn và quản lý nhân viên bán hàng (nếu có)*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">- Quản lý cửa hàng của bạn theo tiêu chuẩn của*Bánh mì Tuấn Lộc*, đảm bảo sự đồng nhất cho tất cả các cửa hàng trong chuỗi cửa hàng.*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: #993300; font-size: 15pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">3.Tại sao nên nhượng quyền Bánh mì Tuấn Lộc?*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 15pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">Việc nhượng quyền thương hiệu*Bánh mì Tuấn Lộc*sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho bạn đến mức tối đa:*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">Chúng tôi giúp bạn tiết kiệm 40% chi phí đầu tư vì với bề dày kinh nghiệm ở nhiều cửa hàng đã thực hiện, chúng tôi biết nên làm gì và không nên làm gì. Hãy sử dụng kinh nghiệm có sẵn, đừng thử sai!*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">Bạn có được khách hàng ngay nhờ các kênh tiếp thị mà chúng tôi thực hiện đồng loạt trên các chi nhánh.*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">Khách hàng tin tưởng bạn hơn vì bạn là thành viên của một hệ thống lớn, có thương hiệu và tên tuổi rõ ràng.*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">Các kinh nghiệm quản lý sẽ được chúng tôi truyền đạt lại và bạn không phải mắc sai lầm.*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 13.5pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">Chính vì thế, nếu có một mặt bằng kinh doanh thuận lợi và đầu tư thời gian quản lý thích hợp,chúng tôi hoàn toàn có thể cam kết tỉ lệ thành công của bạn lên đến 95%.*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: #993300; font-size: 15pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">4. Điều kiện nhượng quyền là gì?*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 15pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">Bạn là người trẻ năng động, ham thích công việc kinh doanh và ngành dịch vụ ăn uống*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">Có sẵn vốn đầu tư từ 200-500 triệu đồng.*</span></b><span style="font-family: ; color: black; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman??="">*</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?="">Vị trí kinh doanh mà bạn lựa chọn phải cách xa một cửa hàng*Bánh mì Tuấn Lộc*hiện có ít nhất 2-3Km.*</span></b></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?=""><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #993300; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic">5.*Một số*chi nhánh cửa hàng của hệ thống bánh mì tuấn lộc bạn có thể tham khảo</span></span></b></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?=""><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #993300; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic">&nbsp;</span></span></b></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal" align="left"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?=""><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #993300; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic"><img src="http://img268.imageshack.us/img268/5605/ajzy.jpg" /></span></span></b></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal" align="left"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?=""><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #993300; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic">&nbsp;</span></span></b></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal" align="left"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?=""><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #993300; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic"><img src="http://img812.imageshack.us/img812/1831/vyrg.jpg" /></span></span></b></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal" align="left"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?=""><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #993300; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic">&nbsp;</span></span></b></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal" align="left"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?=""><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #993300; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic"><img src="http://img607.imageshack.us/img607/9648/brb2.jpg" /></span></span></b></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal" align="left"><b><span style="font-family: ; color: green; font-size: 13pt" times="" roman?,?serif?;="" mso-fareast-font-family:="" ?times="" new="" roman?;="" mso-bidi-font-style:="" italic?=""><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #993300; font-size: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic">&nbsp;</span></span></b></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal">*<img src="http://img547.imageshack.us/img547/2080/3yv3.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><img src="http://img689.imageshack.us/img689/6308/rrzg.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><img src="http://img706.imageshack.us/img706/4823/q7c6.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal"><img src="http://img822.imageshack.us/img822/4387/jfj2.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal" align="center"><img src="http://img801.imageshack.us/img801/1081/tazy.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; background: white" class="MsoNormal" align="center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 1em 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font: 11px/16px verdana, arial, helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" data-mce-style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 16px; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 11px; text-align: center; padding: 0px;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 24px;font-size: medium;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 27px;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 48px;font-size: xx-large;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 27px;color: #ff0000;"><font color="#ff0000"><strong><span style="font-family: Arial"><font size="6">BÁNH MÌ TUẤN LỘC</font></span></strong></font></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 1em 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font: 11px/16px verdana, arial, helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" data-mce-style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 16px; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 11px; text-align: center; padding: 0px;"><span style="line-height: 24px; font-family: arial, tahoma; font-size: medium" data-mce-style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium;"><strong style="line-height: 24px; font-family: arial, tahoma" data-mce-style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px;"><span style="line-height: 27px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: large" data-mce-style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large;"><span style="line-height: 27px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(0,255,0)" data-mce-style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; color: #00ff00;">CHUYÊN SẢN XUẤT BÁNH MÌ, GIÒ CHẢ CÁC LOẠI, TƯ VẤN SET UP CỬA HÀNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÀM BÁNH MÌ, DẠY NGHỀ LÀM BÁNH MÌ, CUNG CẤP CÁC LOẠI LÒ BÁNH MÌ</span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: center; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 1em 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font: 13px/18px verdana, arial, helvetica, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 0px; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" data-mce-style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 18px; text-align: center; padding: 0px;"><span style="line-height: normal; font-family: arial, tahoma; font-size: x-large" data-mce-style="font-family: arial, tahoma; line-height: normal; font-size: x-large;"><span style="line-height: 36px; font-family: arial, tahoma; color: rgb(255,0,0)" data-mce-style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000;"><strong style="line-height: 36px; font-family: arial, tahoma" data-mce-style="font-family: arial, tahoma; line-height: 36px;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 24px;font-size: medium;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 27px;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 48px;font-size: xx-large;"><span mce_style="font-family: arial, tahoma;line-height: 27px;color: #ff0000;"><strong><font color="#0000ff"><span style="font-family: Times"><font size="5">ĐT: 0906.999.802 liên hệ 24/24</font></span></font></strong></span></span></span></span></strong></span></span></p></span></span></span>
 
Top