đèn sấy sơn giá rẻ

tranhuuhung1990

New Member
<table style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">
<tbody>
<tr>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">
<p><span style="font-size: small"><strong>Đèn sấy sơn bằng hồng ngoại 3 bóng</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small">-Công suất: 3150W (3x1050W)</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Khớp xoay chỉnh đa hướng</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Đồng hồ đặt thời gian sấy tự động ngắt 0-90ph</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Diện tích sấy tiêu chuẩn 1.2x1.0m</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Nhiệt độ bề mặt được sấy 60-70 độ C</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: small">-Dùng nguồn 1 pha 220V</span></p>
<table style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">
<tbody>
<tr>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">
<p><span style="font-size: small"><strong>Đèn sấy sơn bằng hồng ngoại 2 bóng</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small">-Công suất: 2000W (2x1000W)</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Khớp xoay chỉnh đa hướng</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Đồng hồ đặt thời gian sấy tự động ngắt 0-60ph</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Diện tích sấy tiêu chuẩn 0.8x0.6m</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Nhiệt độ bề mặt được sấy 60-70 độ C</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-size: small">-Dùng nguồn 1 pha 220V</span><br /><img style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid; border-top: 0px solid; border-right: 0px solid" alt="" src="http://static.chosaigon.com/images/products/2013/11/1383901163_den-say.png" /></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="color: rgb(255,0,0)"><strong><span style="font-size: medium">Mọi chi tiết vui lòng liên hệ công ty cổ phần thiết bị Tân Phát</span></strong></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="color: rgb(255,0,0)"><strong><span style="font-size: medium">ĐC : 1769/53 - QL1A - KP2 - P.Tân Thới Hiệp - Q.12 - TP.Hồ Chí Minh<br /></span></strong></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="color: rgb(255,0,0)"><strong><span style="font-size: medium">Phòng kinh doanh : Trần Hữu Hùng</span></strong></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="color: rgb(0,0,255); font-size: large"><strong><span id="adtext_3"><span id="adtext_2"><span id="adtext_3" class="adtext">Hotline</span></span></span>*: 0915.160.638</strong></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="color: rgb(255,0,0)"><strong><span style="font-size: medium">Email : tranhuuhung.<span id="adtext_4"><span id="adtext_5"><span id="adtext_5" class="adtext">saigon</span></span></span>.1990@<span id="adtext_1"><span id="adtext_1"><span id="adtext_2" class="adtext">gmail</span></span></span>.com</span></strong></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="color: rgb(255,0,0)"><strong><span style="font-size: medium"><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" href="http://thietbisaigon.divivu.com/" target="_blank"><span style="color: rgb(255,0,0)">http://thietbisaigon.divivu.com</span></a></span></strong></span></p>
 
Top