BÁN Dịch văn bia chữ Hán, dịch văn bia chữ Nho, dịch văn bia cổ

congsi

Member
DỊCH VĂN BIA CHỮ HÁN, DỊCH VĂN BIA CHỮ NHO, DỊCH VĂN BIA HÁN NÔM, DỊCH VĂN BIA HÁN CỔ, DỊCH BIA MỘ CHỮ HÁN, DỊCH BIA MỘ CHỮ NHO.
Dịch giả Công Sĩ chuyên nghiên cứu dịch thuật Hán nôm và Trung văn 30 năm tại Sài Gòn, chuyên:
– Dịch văn bia chữ Hán, dịch văn bia chữ Nho, dịch văn bia Hán Nôm, dịch văn bia cổ, dịch văn bia Hán Nôm cổ, dịch bia mộ chữ Hán, dịch bia mộ chữ Nho......
– Dịch gia phả chữ Hán, dịch gia phả chữ Nho, dịch gia phả Hán Nôm, dịch sách Hán Nôm, dịch sách chữ Nho, dịch sách thuốc chữ Nho...
– Dịch sách tài liệu Trung văn hiện đại (phồn thể và giản thể).
– Liên hệ: Lê Công Sĩ.
Đt: 083.317.0601
Mail: sidichthuat@gmail.com
Đc: Số 34 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương (gần ngã tư cầu vượt Linh Xuân – Thủ Đức).
Truy câp tại: http://lecongsi.blogspot.com/

HINH 1.jpgHINH 3.JPG

DỊCH VĂN BIA CHỮ HÁN, DỊCH VĂN BIA CHỮ NHO, DỊCH VĂN BIA HÁN NÔM, DỊCH VĂN BIA HÁN CỔ, DỊCH BIA MỘ CHỮ HÁN, DỊCH BIA MỘ CHỮ NHO.
Dịch giả Công Sĩ chuyên nghiên cứu dịch thuật Hán nôm và Trung văn 30 năm tại Sài Gòn, chuyên:
– Dịch văn bia chữ Hán, dịch văn bia chữ Nho, dịch văn bia Hán Nôm, dịch văn bia cổ, dịch văn bia Hán Nôm cổ, dịch bia mộ chữ Hán, dịch bia mộ chữ Nho......
– Dịch gia phả chữ Hán, dịch gia phả chữ Nho, dịch gia phả Hán Nôm, dịch sách Hán Nôm, dịch sách chữ Nho, dịch sách thuốc chữ Nho...
 
Top