TQ Giảm giá đặc biệt phần mềm đăng tin vietsmall poster 2014

thinhnp86

New Member
<span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; font: medium 'Times New Roman'; text-transform: none; color: rgb(0,0,0); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; widows: 2; orphans: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; color: rgb(59,69,79); font-family: Arial; text-align: left"><em style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; outline-style: none"><font style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; background-color: rgb(252,252,255); outline-style: none" face="Arial" color="#141414">*
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" color="#000000" size="3">Chương trinh khuyến mại đặc biệt chỉ có tại phần mềm Vietsmall Poster 2013 đối với các khách hàng mới và gia hạn phần mềm</font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.75in; text-indent: -0.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .75in"><font face="Times New Roman"><font color="#000000"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">********* </span></span><font size="3">Với gói 3 tháng giá mới 600k (giá cũ là 850k).</font></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.75in; text-indent: -0.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .75in"><font face="Times New Roman"><font color="#000000"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">********* </span></span><font size="3">Vơi gới 6 tháng giá mới 1.000k (giá cũ là 1550k).</font></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.75in; text-indent: -0.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .75in"><font face="Times New Roman"><font color="#000000"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">********* </span></span><font size="3">Với những khách hàng đăng ký sử dụng 1 năm giá mới là 1800k + 15 ngày sử dụng (giá cũ là 2700k)</font></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.75in; text-indent: -0.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .75in">&nbsp;</p></font></em></span></span><span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; font: medium 'Times New Roman'; text-transform: none; color: rgb(0,0,0); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; widows: 2; orphans: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; color: rgb(59,69,79); font-family: Arial; text-align: left"><em style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; outline-style: none"><font style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; background-color: rgb(252,252,255); outline-style: none" face="Arial" color="#141414">Phần mềm đăng tin vietsmall poster 2013, đăng tin rao vặt tự động, tự động post , tự động up bài rao vặt quảng cáo ,dễ sử dụng hỗ trợ tư vấn nhiệt tình giúp khách hàng có hiệu quả cao nhất bán tại hà nội, thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành trên toàn quốc.<br style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" /><br style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" /></font></em></span></span>
<div style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" align="center"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: xx-large; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 51px; padding-top: 0px; outline-style: none"><b style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; outline-style: none">Đăng nhanh dễ sử dụng, quảng cáo hiệu quả</b></span></div><br style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" /><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: medium/25px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none">Có phải bạn cảm thấy vô cùng nhàm chán và mệt mỏi với việc phải ngồi hàng giờ trước máy tính để đăng tin rao vặt? Có phải bạn luôn muốn tin đăng của mình trở thành kết quả tìm kiếm đầu tiên của Google? Và đặc biệt bạn là một người kinh doanh muốn thương hiệu của mình được quảng bá một cách tối ưu nhất, với chi phí thấp nhất?</span><br style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" /><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: large/28px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none"><b style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; outline-style: none">PHẦN MỀM ĐĂNG TIN VIETSMALL POSTER 2013*SẼ GIÚP BẠN</b></span><br style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" />
<ul style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 1em 0px 1em 2em; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none">
<li style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-position: outside; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; list-style-type: disc; outline-style: none"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 25px; padding-top: 0px; outline-style: none">Với 1 click chuột quảng cáo của bạn sẽ được đăng lên các trang rao vặt phổ biến nhất ở việt nam ( chúng tôi đã lựa chọn sẵn trên phần mềm các trang rao vặt phổ biến có lượng truy cập cao )</span></li>
<li style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-position: outside; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; list-style-type: disc; outline-style: none"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 25px; padding-top: 0px; outline-style: none">Chỉ mất 10 - 15 phút cho một lần đăng tin quảng cáo, đăng tin xong có thể lấy kết quả link ra file excel</span></li>
<li style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-position: outside; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; list-style-type: disc; outline-style: none"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 25px; padding-top: 0px; outline-style: none">Lưu lại các nội dung tin đã đăng để sử dụng cho các lần đăng tin tự động sau này ( phần mềm có cả tính năng reply cho các toppic trên forum)</span></li>
<li style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-position: outside; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; list-style-type: disc; outline-style: none"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 25px; padding-top: 0px; outline-style: none">Tích hợp lựa chọn chuyên mục đầy đủ trên các trang giúp bạn đăng tin vào đúng chuyên mục cho sản phẩm của mình</span></li>
<li style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-position: outside; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; list-style-type: disc; outline-style: none"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 25px; padding-top: 0px; outline-style: none">Giao diện thân thiện dễ sử dụng dễ dàng quản lý và phân nhóm sản phẩm</span></li>
<li style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-position: outside; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; list-style-type: disc; outline-style: none"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 25px; padding-top: 0px; outline-style: none">Công cụ hỗ trợ SEO rất tốt -->Tạo backlinks đến trang web của bạn, tạo xu hướng tìm kiếm cho các từ khóa tiềm năng</span></li>
<li style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-position: outside; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; list-style-type: disc; outline-style: none"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 25px; padding-top: 0px; outline-style: none">Phần mềm được cập nhập và update liên tục</span></li>
</ul><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: large/28px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none"><b style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; outline-style: none"><i style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; outline-style: none"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; color: rgb(0,0,0); line-height: 28px; padding-top: 0px; outline-style: none"><a class="externalLink" style="padding-right: 3px; padding-left: 3px; padding-bottom: 0px; margin: 0px -3px; color: rgb(23,96,147); padding-top: 0px; text-decoration: none; outline-style: none; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px" href="http://vietsmall.vn/poster.php" target="_blank" rel="nofollow"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; color: rgb(0,0,0); line-height: 28px; padding-top: 0px; outline-style: none">Phần mềm đăng tin</span></a></span><span class="Apple-converted-space" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 28px; padding-top: 0px; outline-style: none">*</span>vietsmall poster bán bản quyền có hợp đồng hóa đơn đầy đủ</i></b></span><br style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" /><br style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" /><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: medium/25px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none"><b style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; outline-style: none">Tải về bản demo phần mềm đăng tin vietsmall poster</b><span class="Apple-converted-space" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 25px; padding-top: 0px; outline-style: none">*</span>:<span class="Apple-converted-space" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 25px; padding-top: 0px; outline-style: none">*</span><a class="externalLink" style="padding-right: 3px; padding-left: 3px; padding-bottom: 0px; margin: 0px -3px; color: rgb(23,96,147); padding-top: 0px; text-decoration: none; outline-style: none; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px" href="http://vietsmall.vn/poster.php" target="_blank" rel="nofollow">http://vietsmall.vn/poster.php</a></span><br style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" /><br style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" /><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: large/28px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none"><b style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; outline-style: none">CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM VIETSMALL</b></span><br style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" /><br style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" /><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: medium/25px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none"><b style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; outline-style: none">VPGD:</b><span class="Apple-converted-space" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 25px; padding-top: 0px; outline-style: none">*</span>Tòa nhà TEKLAND số 70 ngõ 165 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội</span><br style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" /><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: medium/25px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none"><b style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; outline-style: none">ĐT :</b><span class="Apple-converted-space" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 25px; padding-top: 0px; outline-style: none">*</span>04 66 749 545, 04 66 822 545</span><br style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" /><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: medium/25px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none"><b style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; outline-style: none">DĐ :</b><span class="Apple-converted-space" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 25px; padding-top: 0px; outline-style: none">*</span>0985 082 837*(<span class="Apple-converted-space" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 25px; padding-top: 0px; outline-style: none">*</span><b style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; outline-style: none">Mr Ngọc</b>)</span><br style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 15px/20px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none" /><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: medium/25px Arial, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; text-transform: none; color: rgb(20,20,20); text-indent: 0px; padding-top: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(252,252,255); text-align: left; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; outline-style: none"><b style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px; outline-style: none">Ym :</b><span class="Apple-converted-space" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; line-height: 25px; padding-top: 0px; outline-style: none">*</span>ngoc_haui1986</span>
 
Top