TQ Máy hàn rút Tôn + Nhôm 3 súng

thanh_tanphat

New Member
<div style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Máy hàn rút<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han rut ton" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339269/May-han-rut-ton-vo-xe-sach-tay.html">Tôn</a>*+<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han vo xe nhom" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339273/May-han-rut-vo-xe-Nhom-sach-tay.html">Nhôm</a><span class="Apple-converted-space">*</span>3 súng</strong></span></p>
<p><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han gys" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339276/May-han-rut-TonNhom-3-sung.html"><img style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid; border-top: 0px solid; border-right: 0px solid" title="may han gys" alt="may han rut ton" src="http://xspace.talaweb.com/thanh_tanphat/home/anh%20san%20pham/49.jpg" width="400" /></a></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Máy được* tích hợp công nghệ 2 trong 1 để sử dụng chuyên cho hai dạng vật liệu là*<strong>thép</strong>*và*<strong>nhôm</strong>.</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Thiết kế chuyên dùng cho xưởng sửa chữa thân vỏ ô tô hiện đại</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Máy có hai chế độ hàn tự động và chế độ hàn bằng tay với 2 súng hàn riêng biệt</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Cáp nối mát 2mx70mm<sup>2</sup>*và 3mx16mm<sup>2</sup></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Cáp súng hàn bằng tay: 2mx70mm<sup>2</sup></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Cáp hàn cho súng hàn tự động:2mx70mm<sup>2</sup>*và* 3m m x25mm<sup>2</sup></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Nguồn điện cấp 230V/50Hz.</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Dòng hiệu dụng hàn trên thép I<sub>RMS</sub>=2800A</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><em>Dòng hàn lớn nhất :</em></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><em>+</em>Cho hàn thép I2max=3800A.<em>*</em></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">+Cho hàn nhôm I2max=7500A .</span></p>
</div>
<div style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><em>Điện áp hàn*</em></span></div>
<div style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">
<div>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">+Cho thép I<sub>2</sub>=7,2V</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">+Cho nhôm I<sub>2</sub>=50-200V</span></p>
</div>
<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><em>Trọng lượng máy:49,7 kg</em></span></div>
<div><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han gys" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339276/May-han-rut-TonNhom-3-sung.html"><img style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid; border-top: 0px solid; border-right: 0px solid" title="may han gys" alt="may han rut ton" src="http://xspace.talaweb.com/thanh_tanphat/home/anh%20san%20pham/50.jpg" width="295" height="312" /></a></div>
<div>
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Liên Hệ: Vũ Công Thành (nhân viên kinh doanh công ty Tân Phát) - 0914770188</span></strong><br /><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Email: thanhsaigon@tanphat.com hoặc vucongthanh92@gmail.com</span></strong><br /><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Website:*<a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339276/May-han-rut-TonNhom-3-sung.html">http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339276/May-han-rut-TonNhom-3-sung.html</a></span></strong></p>
</div>
</div>
 
Top