TQ Máy hàn rút tôn vỏ xe sách tay

thanh_tanphat

New Member
<table style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><font color="#000000" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Máy hàn rút tôn vỏ xe<span class="Apple-converted-space">*</span></strong><strong>sách tay</strong></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han rut ton 2 sung" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339266/May-han-rut-Ton-sach-tay-2-sung-han.html">Súng hàn</a><span class="Apple-converted-space">*</span>tự động</span></p>
<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Phụ kiện tiêu chuẩn</span></div>
<div>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Điện áp sử dụng: 230V</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Công suất: 16A</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Dòng<span class="Apple-converted-space">*</span><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han rut ton" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339269/May-han-rut-ton-vo-xe-sach-tay.html">hàn</a><span class="Apple-converted-space">*</span>max: 2600A</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Độ dày tôn hàn max: 1,3mm</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-Đồng hồ hiển thị các chức năng</span></p>
<p><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" title="may han rut ton" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339269/May-han-rut-ton-vo-xe-sach-tay.html"><img style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid; border-top: 0px solid; border-right: 0px solid" title="may han gys" alt="may han rut ton" src="http://xspace.talaweb.com/thanh_tanphat/home/anh%20san%20pham/47.jpg" width="400" /></a></p>
<div><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Liên Hệ: Vũ Công Thành (nhân viên kinh doanh công ty Tân Phát) - 0914770188</span></strong></div>
<div><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Email: thanhsaigon@tanphat.com *hoặc vucongthanh92@gmail.com</span></strong></div>
<div><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Website:*<a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" href="http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339269/May-han-rut-ton-vo-xe-sach-tay.html">http://chothietbi.divivu.com/San-pham/2666767/339269/May-han-rut-ton-vo-xe-sach-tay.html</a></span></strong></div>
</div></font>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
Top