Máy nạp ắc qui & đề khởi động giá tốt

tranhuuhung1990

New Member
<table style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px" valign="top" align="left">
<p><span style="font-size: small"><strong>Máy nạp ắc qui & đề khởi động</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small">-Chức năng nạp nhanh/nạp chậm và đề</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Có bộ phận bảo vệ quá tải và quá nhiệt (sẽ tự ngắt để chống quá tải)</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Công suất 3Kw</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Dòng đề khởi động 1300A</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Dùng cho ắc qui 12 và 24 V</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Điện nguồn 3 pha 380V</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Trọng lượng 38.5kg</span></p>
<p><span style="font-size: small">&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><img style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid; border-top: 0px solid; border-right: 0px solid" alt="" src="http://hinh.reso1.vn/uploads/1385627097-1300.png" /></p>
<table style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px" valign="top" align="left">
<p><span style="font-size: small"><strong>Máy nạp ắc qui & đề khởi động</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small">-Chức năng nạp nhanh/nạp chậm và đề</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Có bộ phận bảo vệ quá tải và quá nhiệt (sẽ tự ngắt để chống quá tải)</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Công suất 4.5Kw</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Dòng đề khởi động 1800A</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Dùng cho ắc qui 12 và 24 V</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Điện nguồn 3 pha 380V</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Trọng lượng 60kg</span></p>
<p><span><br /></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span><br /></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><img style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid; border-top: 0px solid; border-right: 0px solid" alt="" src="http://hinh.reso1.vn/uploads/1385627196-1800.png" /></p>
<table style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px" valign="top" align="left">
<p><span style="font-size: small"><strong>Máy nạp ắc qui & đề khởi động</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small">-Chức năng nạp nhanh/nạp chậm và đề</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Có bộ phận bảo vệ quá tải và quá nhiệt (sẽ tự ngắt để chống quá tải)</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Công suất 6Kw</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Dòng đề khởi động 2600A</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Dùng cho ắc qui 12 và 24 V</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Điện nguồn 3 pha 380V</span></p>
<p><span style="font-size: small">-Trọng lượng 85kg</span></p>
<p><span><br /></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><img style="border-bottom: 0px solid; border-left: 0px solid; border-top: 0px solid; border-right: 0px solid" alt="" src="http://hinh.reso1.vn/uploads/1385627277-2600.png" /></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong><span style="color: rgb(255,0,0); font-size: medium">Mọi chi tiết vui lòng liên hệ công ty cổ phần thiết bị Tân Phát</span></strong></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong><span style="color: rgb(255,0,0); font-size: medium">Phòng kinh doanh : Trần Hữu Hùng</span></strong></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="color: rgb(0,0,255); font-size: large"><em><strong>Hotline : 0915.160.638</strong></em></span></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong><span style="color: rgb(255,0,0); font-size: medium">Email : huuhungsaigon@gmail.com</span></strong></p>
<p style="text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: small Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong><span style="color: rgb(255,0,0); font-size: medium"><a style="color: rgb(4,42,100); font-size: 10pt; text-decoration: none" href="http://thietbisaigon.divivu.com/"><span style="color: rgb(255,0,0)">http://thietbisaigon.divivu.com</span></a></span></strong></p>
 
Top