MUA MrVAN휴가 0968737424 NHẬP VÀ PHÂN PHỐI OUTDOOR SIREN GIÁ TỐT

MrLEEJEAb

New Member
MrVAN휴가 0968737424 NHẬP VÀ PHÂN PHỐI OUTDOOR SIREN GIÁ TỐT

VIRDI AC-4000 />휴가 BELL BOX / OUTDOOR SIREN ( CÒI BÁO ĐỘNG ĐÈN CHỚP) DÙNG VỚI TỦ BÁO CHÁY HOẶC HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG, THÔNG BÁO TÍN HIỆU,..

휴가 THÔNG SỐ & TINH NĂNG CƠ BẢN BELL BOX / OUTDOOR SIREN ( CÒI BÁO ĐỘNG ĐÈN CHỚP XANH ) :Internal/External Tamper trigger selectable ;Piercing siren sound with high-visibility xenon strobe flashes;115dB for single sounder, 120dB for twin sounders;5sec(test),3 min,20min,continuous

휴가 TƯ VẤN MUA SẢN PHẨM MRVAN휴가 0968737424
 
Top