TQ Nhận ngay thưởng nạp lại 2,088 vnd

tranhoangmy

New Member
Tham gia gửi tiền tại w88.com, nhận ngay tiền thưởng nạp lại lên đến 20%!

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:
1. Chương trình khuyến mãi này bắt đầu từ 00:00:01 (GMT+8) ngày 24/07/2014 đến 23:59:59(GMT+8) ngày 31/07/2014, dành cho thành viên Việt Nam đăng ký tiền tệ là VND.
2. Thành Viên cần có giao dịch gửi tiền với tổng số tiền là 3,000 VND hoặc cao hơn trong thời gian diễn ra khuyến mãi.
3. Thành Viên sẽ nhận được tiền thưởng thêm vào MỘT giao dịch cao nhất và dựa vào ngày đăng ký tài khoản sau :
Thành Viên Đăng Ký Vào (*) % Tiền Thưởng Tiền Thưởng Thấp Nhất Tiền Thưởng Cao Nhất Sản Phẩm Quy Định
Tháng 09,10 năm 2013 20% 100 VND 2,088 VND i-Thể Thao hoặc a–thể thao
Tháng 11,12 năm 2013 15%
Tháng 01,02năm 2014 10% 1,288 VND
Tháng 03,04 năm 2014 8%
Tháng 05,06,07 năm 2014 5%
4. (*) Lưu ý: Thành Viên hợp lệ cần có 02 giao dịch gửi tiền trở lên trước khi diễn ra chương trình khuyến mãi này.
5. Để tham gia khuyến mãi, Thành Viên bấm chọn nút ''ĐỔI KHUYẾN MÃI'' (sau khi đăng nhập) cung cấp các thông tin trong phần "Bình luận " :
o MỘT Mã giao dịch gửi tiền Thành Công .
o Sản Phẩm Quy Định i- thể thao hoặc hoặc a-thể thao .
o Xác nhận trước 23:59:59 (GMT+8) ngày 31/07/2014
6. Việc đăng ký tham gia khuyến mãi được xem là không hợp lệ nếu thông tin thành viên cung cấp không đầy đủ và chính xác như điều khoản thứ 4 .
7. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược vô hiệu, cược đặt 2 bên, cược kiểu HK tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5 ; Indo odd dưới-2.00 ; US odd dưới -200 và Dec odd dưới 1.50 ) Palazzo Casino sẽ không được tính vào số tiền tái đặt cược.
8. Tiền thưởng cần phải trải qua 05 vòng cược trong i- Thể Thao hoặc a-thể thao (tùy vào tiền thưởng được cập nhật vào tài khoản nào ) trước khi tiến hành giao dịch rút tiền .
9. Mỗi thành viên chi được nhận 01 giải thưởng duy nhất trong chương trình khuyến mãi này .
10. Người chiến thắng sẽ được thông báo qua hộp thư tin nhắn tại W88 vào ngày 05/08/2014.
11. Chương trình khuyến mãi này có thể áp dụng chung với các khuyến mãi hiện có tại W88. Ngoại trừ chương trình khuyến mãi “THAM GIA TRẬN HOT UEFA UEROPA LEAGUE NHẬN NGAY MỘT TRIỆU VND”.
12. Các Quy định chung của Chương trình khuyến mãi được áp dụng.
 

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top