qnu_vn là kẻ lừa đảo, qnu_vn is scammer

Chào các bạn, các bạn hãy lưu ý với người này nick yahoo "qnu_vn" là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Hắn chuyên mua bán thẻ tín dụng ăn cắp của người khác, ai biết hắn ở đâu hãy báo cho công an C50 hoặc CIA interpool quốc tế để bắt hắn.

"qnu_vn" là kẻ lừa đảo, YM!: qnu_vn là kẻ lừa đảo, đừng ai giao dịch với hắn.
qnu_vn là kẻ lừa đảo, qnu_vn là kẻ lừa đảo.

Hello, you take this note to the nick yahoo "qnu_vn" is a professional crook. He specializes in buying and selling stolen credit card of another person, who knew him tell where police INTERPOOL C50 or international CIA to get him.

"qnu_vn" scammers, YM!: qnu_vn scammers, who do not deal with him.
qnu_vn scammers, scammers qnu_vn.
 
Top