TQ Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Năm 2022

vietbook

Member
Trang chủ » SÁCH XÂY DỰNG » Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Năm 2021
Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Năm 2021

Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Năm 2021
Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Năm 2021
Tác giả: - NXB LAO ĐỘNG -
Nhà phát hành: Sách luật
Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Năm 2021 biên soạn theo Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng mới. Cụ thể, ban hành kèm theo Thông tư 12/2021 các định mức xây dựng sau: - Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I; - Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II; - Định mức dự... Xem chi tiết
Thông tin thanh toán
Giá bìa: 1,793,000 vnđ
Giá bán: 1,100,000 vnđ
Tiết kiệm: 693,000 vnđ (36%)
CÓ HÀNG
Số lượng mua :


GIỚI THIỆU SÁCH
THÔNG TIN CHI TIẾT
ĐÁNH GIÁ BÌNH LUẬN


Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Năm 2021 biên soạn theo Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng mới. Cụ thể, ban hành kèm theo Thông tư 12/2021 các định mức xây dựng sau:

- Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I;

- Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;

- Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;

- Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;

- Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;

- Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;

- Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;

- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII.

Cũng trong ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng cũng ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Thông tư là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước.
Tiếp theo đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021, có hiệu lực từ ngày 01/11/2021, thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Thông tư 12/2021/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.
Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách:
Định Mức Dự Toán Xây Dựng (tập 1, 2,3,4)
sách Định mức xây dựng theo Thông tư 12/2021

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình
(Phần Xây Dựng Và Khảo Sát) tập 1 giá bìa : 488.000đ

sách Định mức xây dựng công trình theo Thông tư 12/2021

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình
(Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật, lắp đặt máy và thiết bị công nghệ) Tập 2 giá bìa : 435,000đ

sách Định mức xây dựng công trình theo Thông tư 12/2021/TT-BXD

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình
(Phần sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm, sử dụng vật liệu, định mức chi phí quản lý dự án) tập 3 giá bìa : 450,000đ

sách Định mức xây dựng theo Thông tư 12/2021/TT-BXD


sách Hướng Dẫn Xác Định Quản Lý Chi Phí Đầu Tư, Bảo Trì Công Trình Xây Dựng,
Xác Định Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Kỹ Thuật Và Đo Bóc Khối Lượng Công Trình. tập 4 giá bìa : 420,000đ

Bộ sách có độ trên 1.900 trang, khổ lớn (A4) bìa mềm, Giá bìa trọng bộ là 1.793.000đ/ bộ 4 tập..
 
Top