TQ Sách Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

vietbook

Member
 1. Trang chủ
 2. Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
 • Sách Thuế, Biểu Thuế XNK
 • Sách Luật - Bình luận bộ luật
 • Sách Kế Toán Doanh Nghiệp
 • Sách Bộ luật lao động
 • Sách Giáo dục
 • Sách Lịch sử, Văn hóa
 • Sách Xây dựng
 • Sách Đảng, Đoàn Thanh niên
 • Sách Y học
 • Sách Khác
huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2019--che-do-quan-ly--tinh-hao-mon--khau-hao-tai-san-co-dinh-tai-co-quan--to-chuc--don-vi--doanh-nghiep_s1046.jpg


SÁCH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp
Regular priceGiá: 270,000đ
Giá cũ: 350,000đ
Số lượng

GIỚI THIỆU SÁCH
 • THÔNG TIN CHI TIẾT
 • ĐÁNH GIÁ & BÌNH LUẬN
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp
DU%20TOAN%20NGAN%20SACH%20NHA%20NUOC(2)(1).jpgNgày 08-6-2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021.

Ngày 07-05-2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16-04-2018 Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28-3-2018 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30-3-2018 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 – CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP.
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
Phần thứ nhất. Luật Kế toán và quy định chi tiết thi hành
Phần thứ hai. Luật Phí, lệ phí và quy định chi tiết thi hành
Phần thứ ba. Quy định về Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
Phần thứ tư. Hướng dẫn quản lý và kiểm soát thu, chi qua kho bạc nhà nước
Phần thứ năm. Quy định về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan nhà nước
Phần thứ sáu. Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
Phần thứ bảy. Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp
Phần thứ tám. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 350.000đ/1 cuốn

Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800

Trung Tâm Sách Tài Chính

Địa chỉ: 757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM
 
Top