TQ Sửa chữa iphone ipad macbook laptop uy tín lấy ngay VDC SERVICE

vdcservice

New Member
VDC SERVICE chuyên sửa iphone IPAD Macbook Laptop lấy ngay uy tín chuyên nghiệp.

Gọi 04 6680 9118 - 0974 373 284 để đc báo giá cập nhật mới nhất cho*linh kiện IPHONE.
Unlock cho máy iPhone 4/4S AT&T theo số IMEI thành máy Quốc Tế
giá hiện nay là*100.000*thời gian từ 1-3 ngày.
<TABLE style="BORDER-BOTTOM: rgb(187,187,187) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(187,187,187) 1px dashed; LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; WIDTH: 561px; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(68,68,68); BORDER-TOP: rgb(187,187,187) 1px dashed; CURSOR: default; BORDER-RIGHT: rgb(187,187,187) 1px dashed; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=mceItemTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 align=center data-mce-style="width: 100%;"><TBODY style="LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; COLOR: rgb(68,68,68)"><TR style="LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; COLOR: rgb(68,68,68)"><TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(187,187,187) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(187,187,187) 1px dashed; LINE-HEIGHT: 1.5; MARGIN: 8px; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(187,187,187) 1px dashed; CURSOR: text; BORDER-RIGHT: rgb(187,187,187) 1px dashed">- Ghép sim cho iPhone 4 FW:4.1 ..4.3.5...giá:150.000

- Unlock iPhone 4 thành quốc tế (phần cứng) giá:3.300.000
- iPhone 4 (baseband 4.11 hạ*phần cứng*xuống 4.10) giá:2.000.000

</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(187,187,187) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(187,187,187) 1px dashed; LINE-HEIGHT: 1.5; MARGIN: 8px; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(187,187,187) 1px dashed; CURSOR: text; BORDER-RIGHT: rgb(187,187,187) 1px dashed">*</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE style="BORDER-BOTTOM: rgb(187,187,187) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(187,187,187) 1px dashed; LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; WIDTH: 561px; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(68,68,68); BORDER-TOP: rgb(187,187,187) 1px dashed; CURSOR: default; BORDER-RIGHT: rgb(187,187,187) 1px dashed; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=mceItemTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 align=center data-mce-style="width: 100%;"><TBODY style="LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; COLOR: rgb(68,68,68)"><TR style="LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; COLOR: rgb(68,68,68)"><TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(187,187,187) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(187,187,187) 1px dashed; LINE-HEIGHT: 1.5; MARGIN: 8px; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(187,187,187) 1px dashed; CURSOR: text; BORDER-RIGHT: rgb(187,187,187) 1px dashed">Sửa iPhone 2G- Sửa iPhone mất nguồn,mất rung, chuông, màn hình,...(kiểm tra báo giá tại chỗ)- Sửa iPhone gọi ko nghe người ta nói hoặc ngược lại*(kiểm tra báo giá tại chỗ)
- Sửa iPhone Ko có wifi hoặc wifi ko nhận ra mạng*(kiểm tra báo giá tại ch)
- Sửa iPhone mất nguồn*(kiểm tra báo giá tại chỗ)
- Sửa iPhone treo máy*(kiểm tra báo giá tại chỗ)
- Sửa iPhone mất imei, cid .....(kiểm tra báo giá tại chỗ)
- Sửa iPhone sạc ko đc*(kiểm tra báo giá tại chỗ)
- Sửa iPhone Ko kết nối đc với PC*(kiểm tra báo giá tại chỗ)
- Sửa iPhone mất sóng giá:*350.000

- Sửa iPhone No wifi giá:*300.000*
- Sửa iPhone No wifi,bluetooth giá:*300.000*
- Sửa iPhone hư camera giá:*150.000*
- Sửa iPhone mất rung giá:*100.000*
- Sửa iPhone mất chuông giá:*150.000*
- Sửa iPhone mất loa giá:*150.000*
- Thay màn hình giá:*Call
- Thay mặt kiếng iPhone giá:*550.000*
- Thay dạ quang màn hình iPhone giá:*250.000*
- Sửa iPhone mất đèn giá:*200.000*
- Sửa iPhone bị liệt cảm ứng (bị bo) giá:*450.000*
- Pin iPhone 2G zin giá:*200.000*
- Thay dây nguồn trên iphone 2G giá:*180.000*
- Thay dây nguồn dưới iphone 2G giá:*200.000*
- Sửa iPhone hiện chế độ tai nghe giá:*180.000

- Sửa iPhone hư micro giá:*150.000*
- Sửa iPhone restore báo lỗi 23 giá:*300.000*
- Sửa iPhone restore báo lỗi 28 giá:*350.000*
- Sửa iPhone nút home giá:*150.000*
- Sửa iPhone hao nguồn giá:*400.000*
</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE style="BORDER-BOTTOM: rgb(187,187,187) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(187,187,187) 1px dashed; LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; WIDTH: 561px; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(68,68,68); BORDER-TOP: rgb(187,187,187) 1px dashed; CURSOR: default; BORDER-RIGHT: rgb(187,187,187) 1px dashed; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=mceItemTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 align=center data-mce-style="width: 100%;"><TBODY style="LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; COLOR: rgb(68,68,68)"><TR style="LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; COLOR: rgb(68,68,68)"><TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(187,187,187) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(187,187,187) 1px dashed; LINE-HEIGHT: 1.5; MARGIN: 8px; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(187,187,187) 1px dashed; CURSOR: text; BORDER-RIGHT: rgb(187,187,187) 1px dashed">Sửa iPhone 3G- Thay màn hình iPhone 3G giá:*750.000*- Thay màn hình iPhone 3G (không cảm ứng) giá:*500.000*
- Thay mặt kiếng+cảm ứng iPhone 3G giá:*250.000*
- Sửa iPhone bị liệt cảm ứng (bị trên bo) giá:*350.000*
- Sửa iPhone màn hình bị nhòe (bị trên bo) giá:*300.000

- Sửa iPhone mất đèn giá:*200.000

- Pin iPhone 3G zin giá:*200.000

- Thay dây nguồn trên iPhone 3G giá:*250.000

- Thay dây nguồn dưới iPhone 3G giá:*200.000

- Sửa iPhone hư camera giá:*200.000

- Sửa iPhone mất sóng giá:*350.000

- Sửa iPhone No wifi giá:*Call

- Sửa iPhone không nhận cáp giá:*300.000

- Sửa iPhone nhắn tin không được (3G)*giá:*80.000

- Sửa iPhone 3G sau khi unlock phần cứng bị mất sóng giá:*350.000

- Sửa iPhone restore báo lỗi 23 giá:*300.000

- Sửa iPhone restore báo lỗi 28 giá:*350.000

- Sửa iPhone nút home giá:*150.000

- Sửa iPhone hiện chế độ tai nghe giá:*200.000

- Sửa iPhone hao nguồn giá:*450.000

- Sửa iPhone hư micro giá:*100.000

- Sửa iPhone sạc không đầy pin giá:*300.000

- Sửa iPhone restore không báo ok giá:*500.000

- Unlock iPhone 4.2.1 (phần mềm) giá:*100.000

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE style="BORDER-BOTTOM: rgb(187,187,187) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(187,187,187) 1px dashed; LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; WIDTH: 561px; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(68,68,68); BORDER-TOP: rgb(187,187,187) 1px dashed; CURSOR: default; BORDER-RIGHT: rgb(187,187,187) 1px dashed; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=mceItemTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 align=center data-mce-style="width: 100%;"><TBODY style="LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; COLOR: rgb(68,68,68)"><TR style="LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; COLOR: rgb(68,68,68)"><TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(187,187,187) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(187,187,187) 1px dashed; LINE-HEIGHT: 1.5; MARGIN: 8px; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(187,187,187) 1px dashed; CURSOR: text; BORDER-RIGHT: rgb(187,187,187) 1px dashed">Sửa iPhone 3GS- Thay màn hình iPhone 3GS giá:*750.000
- Thay màn hình iPhone 3GS (không cảm ứng) giá:*500.000

- Thay mặt kiếng+cảm ứng iPhone 3GS giá:*250.000

- Sửa 3GS trắng màn hình bị trên bo giá:*350.000

- Sửa 3GS mất đèn màn hình giá:*200.000

- Sửa 3GS mất IME,WiFi,Bluetooth giá:*400.000

- Sửa iPhone mất sóng giá:*400.000

- Sửa iPhone mất sóng 2G giá:*400.000

- Sửa iPhone mất sóng 3G giá:*400.000

- Sửa nút home 3GS giá:150.000
- Sửa iPhone No wifi giá:*450.000

- Sửa 3GS no all giá:*400.000

- Sửa 3GS hư IC nguồn giá:*950.000

- Sửa 3GS lỗi số 6 giá:*350.000

- Sửa 3GS lỗi số 9,14,28,40 giá:*900.000

- Sửa 3GS lỗi số 21,1601 giá:*700.000

- Sửa 3GS lỗi số 23 giá:*400.000

- Sửa 3GS mất chuông bị trên main giá:*400.000

- Sửa iPhone 3GS baseband 05.11.07 unlock xong treo táo giá:*80.000

- Sửa iPhone 3GS hư la bàn giá:*250.000

- Unlock 3GS 4.2.1 (phần mềm) giá:*100.000

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE style="BORDER-BOTTOM: rgb(187,187,187) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(187,187,187) 1px dashed; LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; WIDTH: 561px; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(68,68,68); BORDER-TOP: rgb(187,187,187) 1px dashed; CURSOR: default; BORDER-RIGHT: rgb(187,187,187) 1px dashed; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=mceItemTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 align=center data-mce-style="width: 100%;"><TBODY style="LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; COLOR: rgb(68,68,68)"><TR style="LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; COLOR: rgb(68,68,68)"><TD style="BORDER-BOTTOM: rgb(187,187,187) 1px dashed; BORDER-LEFT: rgb(187,187,187) 1px dashed; LINE-HEIGHT: 1.5; MARGIN: 8px; FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(187,187,187) 1px dashed; CURSOR: text; BORDER-RIGHT: rgb(187,187,187) 1px dashed">Sửa iPhone4- Sửa iPhone 4 đang xài tự động mất nguồn :*(kiểm tra báo giá tại chỗ)- Sửa iPhone 4 không nhận cáp:(kiểm tra báo giá tại chổ)
-*Sửa iPhone 4 không sạc được giá:*600.000 VND

- Sửa iPhone 4 no IMEI,no Wifi,no Bluetooth giá:900.000

- Sửa iPhone 4 mất cảm ứng xoay giá:*450.000

-*Sửa iPhone 4 mất cảm ứng vài điểm giá:*400.000

- Thay màn hình iPhone 4 giá:*950.000*
- Sửa iPhone 4 liệt cảm ứng (bị trên bo) giá:*400.000*
- Sửa iPhone 4 mất đèn màn hình (bị trên bo) giá:*350.000*
- Sửa iPhone 4 mất sóng giá:*550.000*
- Sửa iPhone 4 no wifi giá:*900.000*
- Sửa iPhone 4*hư IC nguồn giá:550.000
- Sửa iPhone 4 cắm tai nghe không nghe (bị trên bo) giá:*400.000*
- Sửa iPhone 4 Mic nói không nghe*(bị trên bo) giá:*300.000*
- Sửa iPhone 4 mất loa(bị trên bo) giá:*300.000*
- Sửa iPhone 4 khi gọi bị mất Mic và Loa giá:*300.000

- Sửa iPhone 4 hư camera giá:*300.000*
- Sửa iPhone 4 nút home giá:*200.000*
- Thay loa iPhone 4 giá:*150.000*
- Thay dây nguồn trên iPhone 4 giá:*300.000*
- Thay dây nguồn dưới iPhone 4 giá:*300.000*
- Thay sườn iPhone 4 giá:*400.000*
- Thay vỏ sau iPhone 4 giá:*300.000*
- Pin iPhone 4 zin giá:*300.000*
- Thay vỏ iPhone 4 đen thành trắng giá:1.250.000
</TD></TR></TBODY></TABLE>Dịch vụ cài ứng dụng
 
Top