TQ Tắm nước lạnh bằng vòi sen giúp trẻ lâu

sinbadvietnam

New Member
<p><span style="color: #222222;font-size: 13px;font-family: ''times new roman'';"><span style="font-size: medium;">Trong thời đại ng&agrave;y nay, những người bước sang ngưỡng tuổi 50 sẽ kh&ocirc;ng bị coi l&agrave; đ&atilde; gi&agrave; nếu họ thường xuy&ecirc;n tập thể thao v&agrave; giữ được chế độ ăn uống th&iacute;ch hợp. Ngược lại những người h&uacute;t thuốc, những người trầm cảm hay nghiện rượu thường c&oacute; vấn đề về sức khẻ v&agrave; tr&ocirc;ng gi&agrave; hơn rất nhiều so với tuổi.<br /><br /><br />Xin giới thiệu một số b&iacute; mật về c&aacute;ch duy tr&igrave; sức khỏe v&agrave; tuổi trẻ trong cuộc sống:<br /><br /><br />1. Tr&aacute;nh c&aacute;c loại thức ăn cứng, kh&oacute; ti&ecirc;u<br /><br /><br />Những loại thức ăn cứng, kh&oacute; ti&ecirc;u thường c&oacute; t&aacute;c hại xấu cho sức khỏe của ch&uacute;ng ta, bởi n&oacute; thường thiếu chất v&agrave; khiến cơ thể ta phải chịu đựng sự thiếu thốn đ&oacute;. Chế độ ăn ki&ecirc;ng qu&aacute; khắc nghiệt cũng sẽ khiến cơ thể mất đi chất b&eacute;o một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng. Nhưng kết quả thu được sau đ&oacute; lại c&oacute; thể khiến ch&uacute;ng ta b&eacute;o hơn.<br /><br /><br />2. Ngủ đủ giấc<br /><br /><br />Dấu hiệu cho biết bạn c&oacute; một đ&ecirc;m kh&ocirc;ng ngon giấc sẽ thể hiện ngay tr&ecirc;n gương mặt bạn. Giấc ngủ l&agrave; thời điểm duy nhất để c&aacute;c tế b&agrave;o trong cơ thể ta t&aacute;i tạo v&agrave; ph&acirc;n chia trong y&ecirc;n lặng. Do vậy, kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do g&igrave; buộc ch&uacute;ng ta phải thức cả đ&ecirc;m. Nếu t&ocirc;n trọng cơ thể của m&igrave;nh, bạn h&atilde;y d&agrave;nh cho m&igrave;nh thời gian ngủ hợp l&yacute; để giữ cho tuổi thanh xu&acirc;n của m&igrave;nh ở lại l&acirc;u hơn.<br /><br /><br />3. Phơi nắng &iacute;t th&ocirc;i<br /><br /><br />Ngay cả khi việc phơi nắng gi&uacute;p bạn lấy lại t&acirc;m trạng tốt v&agrave; cảm thấy vui vẻ th&igrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave;m suy tho&aacute;i l&agrave;n da của bạn. Nhất l&agrave; khi độ tuổi tăng l&ecirc;n th&igrave; khả năng da bị tho&aacute;i h&oacute;a dưới &aacute;nh nắng cũng tăng l&ecirc;n nhanh v&agrave; mạnh hơn. V&igrave; vậy ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n lạm dụng việc phơi nắng hay tắm nắng. H&agrave;ng ng&agrave;y, bạn n&ecirc;n d&ugrave;ng nước hoặc một loại kem để giữ ẩm cho da l&agrave; tốt nhất.<br /><br /><br />4.&nbsp;<a href="http://www.voihoasen.vn/tam-nuoc-lanh-bang-voi-sen-giup-tre-lau/" rel="nofollow" target="_blank">Tắm nước lạnh bằng v&ograve;i hoa sen</a><br /><br /><br />C&oacute; một c&aacute;ch thư gi&atilde;n mang lại những hiệu quả cao nhưng lại rất đơn giản. Đ&oacute; l&agrave; bạn h&atilde;y đắm m&igrave;nh dưới những tia nước của&nbsp;<a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank">v&ograve;i sen</a>, n&oacute; sẽ đem lại cho bạn một cảm gi&aacute;c sảng kho&aacute;i đồng thời cũng l&agrave;m cho sức khỏe của bạn tốt hơn.<br /><br /><br /></span></span></p>
<div style="color: #222222;font-family: tahoma, calibri, verdana, geneva, sans-serif;font-size: 13px;text-align: center;"><span style="font-family: ''times new roman'';"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.voihoasen.vn/wp-content/uploads/2013/11/Tam-duoi-voi-hoa-sen-giup-tre-lau-dep-da.jpg" rel="nofollow" target="_blank"></a><a href="http://www.voihoasen.vn/wp-content/uploads/2013/11/Tam-duoi-voi-hoa-sen-giup-tre-lau-dep-da.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img border="0" src="http://www.voihoasen.vn/wp-content/uploads/2013/11/Tam-duoi-voi-hoa-sen-giup-tre-lau-dep-da.jpg" style="cursor: default;" /></a></span></span></div>
<p><span style="color: #222222;font-size: 13px;font-family: ''times new roman'';"><span style="font-size: medium;"><br /><br />Nhiệt l&agrave;m cho c&aacute;c mạch m&aacute;u của ch&uacute;ng ta mở rộng, khiến c&aacute;c m&ocirc; trong cơ thể của ch&uacute;ng ta dễ bị mất nước. Tắm bằng&nbsp;<a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank">v&ograve;i hoa sen</a>&nbsp;gi&uacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch lưu th&ocirc;ng m&aacute;u trong cơ thể. Do vậy, c&aacute;ch tốt nhất l&agrave; bạn n&ecirc;n tắm bằng&nbsp;<a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank">v&ograve;i sen</a>&nbsp;với xen kẽ nước lạnh v&agrave; nước ấm.<br /><br /><br />5. Chơi thể thao<br /><br /><br />C&aacute;c cơ bắp sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng xấu đi v&agrave; &ldquo;hỏng&rdquo; nếu l&acirc;u ng&agrave;y kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng đến. Kh&ocirc;ng c&oacute; cơ bắp, cơ thể ch&uacute;ng ta cũng xấu đi v&agrave; gi&agrave; hơn. Bạn kh&ocirc;ng cần phải tập luyện những m&ocirc;n thể thao khắc nghiệt, chỉ acần đi bộ v&agrave; leo cầu thang mỗi ng&agrave;y cũng gi&uacute;p tăng lượng m&aacute;u tới c&aacute;c m&ocirc; v&agrave; l&agrave;m cho l&agrave;n da của ch&uacute;ng ta đẹp hơn.<br /><br /><br />6. Ch&uacute; &yacute; phần lưng<br /><br /><br />Sau tuổi hai mươi, c&aacute;c đốt sống bị mất dần độ đ&agrave;n hồi. Để tr&aacute;nh sự tắc nghẽn của tuổi t&aacute;c v&agrave; được khỏe mạnh l&acirc;u d&agrave;i, bạn n&ecirc;n quan t&acirc;m hơn đến phần lưng của m&igrave;nh, tr&aacute;nh ngồi sai tư thế v&agrave; tr&aacute;nh mang v&aacute;c những thứ qu&aacute; nặng.<br /><br /><br />7. Ăn uống c&oacute; kiểm so&aacute;t<br /><br /><br />Trong chế độ ăn, ch&uacute;ng ta cần ưu ti&ecirc;n cho những loại thực phẩm c&oacute; t&aacute;c dụng ngăn ngừa sự suy tho&aacute;i của c&aacute;c tế b&agrave;o như vitamin từ c&aacute;c loại rau v&agrave; tr&aacute;i c&acirc;y. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c canxi từ sữa v&agrave; ph&ocirc; mai gi&uacute;p xương của ch&uacute;ng ta chắc v&agrave; mạnh hơn. Bạn cũng n&ecirc;n tr&aacute;nh c&aacute;c loại thức ăn khiến ch&uacute;ng ta mau gi&agrave; v&agrave; dễ dẫn đến bệnh tật.<br />Nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể của ch&uacute;ng ta ở tuổi hai mươi v&agrave; 50% sau tuổi s&aacute;u mươi. Điều n&agrave;y giải th&iacute;ch l&yacute; do tại sao da tr&ocirc;ng rất kh&ocirc; sau khi ch&uacute;ng ta gi&agrave; đi. V&igrave; vậy, h&atilde;y uống một ly nước v&agrave; suy nghĩ t&iacute;ch cực v&igrave; niềm vui l&agrave; một trong những điều l&agrave;m cho ch&uacute;ng ta trẻ l&acirc;u. V&agrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng qu&ecirc;n cười mỗi ng&agrave;y bởi cười gi&uacute;p ta thư gi&atilde;n cơ bắp v&agrave; sẽ gi&uacute;p ta trẻ hơn.</span></span></p>
 
Top