MUA Tặng bộ danh sách khách hàng siêu khủng

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng? Chuyện nhỏ!

Mình khai thác được trên internet bộ danh sách này muốn giao lưu và tặng cho anh chị em làm ăn.

Không phải mua bán, chỉ cần Thẻ cào giao lưu là ok rồi.^^

Danh sách siêu khủng này đang được rao bán với giá từ 3 ->5 triệu đồng. Các bạn có thể tham khảo từ khoá danh sách khách hàng trên internet.

Độ chính xác bộ danh sách này mình đã test 70->80%,

Cần thì call, ko trả lời SMS. (Ngâm cứu kỹ trước khi call. Thanks). 0903.290.384

Danh sách khách hàng BĐS


Danh sách 1000 khách hàng s án BĐS Thái Sơn

Danh s
ách 1000 khách hàng d án Him Lam ti HCM

Danh sách 600 khách hàng c
a BĐS Savills ti HCM

Danh s
ách 221 Hi Viên bt đng sn ti HCM

Danh s
ách 426 Hi viên CLB Bt Đng Sn Hà Ni

Danh s
ách 500 mua căn h Hoàng Anh Gia Lai 3 (qun 7, Tp.HCM)

Danh s
ách 2200 khách hàng ti Phú M Hưng (Đt nn)

Danh sách 369 Khách Hàng D
án Belleza qun 7

Danh s
ách 250 khách hàng PANORAMA qun 7

Danh s
ách 123 khách hàng ti Qun 4

Danh s
ách 123 khách hàng ti Gia Phát Hưng

Danh s
ách 110 khách hàng mua bit th Phú Gia

Danh s
ách 380 khách hàng căn h cao tng Hùng Thanh (Carina Plaza)

Danh sách 494 Khách hàng mua căn h
New Sài Gòn

Danh s
ách 247 khách hàng d án Sài Gòn Pearl

Danh s
ách 160 khách hàng mua căn h The Manor HCM

Danh s
ách 400 khách hàng mua căn h Topaz

Danh s
ách 101 khách hàng mua bit th VILLA RIVIERA Q2

Danh sách 1300 ch
s hu căn h Saigon Pearl

Danh s
ách 500 ch s hu căn h The Manor 600 OfficeTel

Danh s
ách 4000 ch s hu căn h Phú M Hưng

Danh s
ách 466 khách hàng đã mua và quan tâm căn h Sunrise City

Danh s
ách 600 khách hàng mua căn h Botanic

Danh s
ách 200 ch s hu đt nn Huy Hoàng qun 2

Danh s
ách 600 ch s hu đt nn Phước Long B qun 9

Danh s
ách 8.600 KH ti Phú M Hưng mi nht

Danh s
ách 16.700 khách hàng mua căn h ca CB Richard Ellis(CBRE)

Danh s
ách 100 khách hàng Villa Saigon Pearl

Danh sách 250 khách hàng Bi
t Th - Villa Khu Tho Đin Qun 2

Danh s
ách 300 KH BAT DONG SAN DAT XANH

Danh s
ách 300 KH BATDONG SAN 170 DE LA THANH HA NOI

Danh s
ách 130 KH BDS MIPEC HA NOI

Danh sách khách hàng Vàng - CK - BH


Danh sách 1.100 khách hàng chng khoán HSC HCM

Danh s
ách 70 khách hàng đu tư vàng Hng Hi

Danh s
ách 1.050 khách hàng đu tư chng khoán TVSI HCM

Danh s
ách 800 khách hàng đu tư chng khoán ACB

Danh s
ách 600 khách hàng đu tư chng khoán THÀNH CÔNG

Danh sách 710 khách hàng đ
u tư vàng VGB HCM

Danh s
ách 4039 Khách hàng đu tư chng khoán ti TP.HCM

Danh s
ách 11.668 khách hàng đóng bo him

Danh s
ách 1.578 khách hàng ca Bo Minh ti HCM

Danh s
ách 1.739 khách hàng sàn giao dch vàng VGB ti HCM

Danh sách 7.000 khách hàng đã mua B
o Him HCM


Danh sách hàng mua xe


Danh sách 5.000 Khách hàng mua xe Toyota Ti HCM

Danh s
ách 1020 khách hàng mua xe BMW

Danh s
ách 2000 khách hàng mua xe Mercedes ti HCM

Danh s
ách 316 khách hàng mua xe Toyota ti Bình Dương

Danh s
ách 287 khách hàng mua xe toyota ti Tây Ninh

Danh s
ách 149 khách hàng mua xe toyota ti Vũng Tàu

Danh s
ách 127 khách hàng mua xe toyota ti Đng Nai

Danh s
ách 110 khách hàng mua xe toyota ti Cn Thơ

Danh sách 1.300 khách hàng s hu xe Mercedes (ver.2)

Danh sách 1.600 khách hàng s
hu ô tô khác HCM

Danh s
ách 2.600 khách s hu ôtô Toyota mi

Danh s
ách 7.163 KHACH HANG SO HUU XE FORD HCM

Danh s
ách 7.000 KH SO HUU XE FORD HA NOI

Danh sách khách hàng mua sm


Danh sách 10.000 khách hàng VIP ca PARKSON

Danh s
ách 500 khách hàng thân thiết ca LG ti HCM

Danh s
ách 672 khách hàng thân thiết ca Diamonds Plaza ti HCM

Danh s
ách 400 khách hàng đin máy ti HCM

Danh s
ách 100.000 khách hàng mua hàng đin máy Nguyn Kim

Danh s
ách 4.200 khách hàng Vip PARKSON HCM mi

Danh s
ách 1.100 khách hàng Vip DIAMOND PLAZA HCM mi

Danh s
ách 1.000 khách hàng thân thuc COOP-MART HCM

Danh sách khách hàng giám đc


Danh sách 1100 giám đc ti Đà Nng

Danh s
ách 1200 giám đc ti Đng Nai

Danh s
ách 1500 giám đc ti Bình Dương

Danh s
ách 9.700 giám đc Cty ti TPHCM

Danh s
ách 5.700 giám đc ti Hà Ni

Danh s
ách 6.000 giám đc -qun lý - nhân viên t danh thiếp

Danh s
ách 6.068 qun lý cp cao tr lên ti TP.HCM

Danh s
ách 2.300 giám đc công ty may mc toàn quc

Danh s
ách 1.700 giám đc công ty ln nht toàn quc

Danh s
ách 960 giám đc công ty thiết b y tế

Danh sách 1.200 giám đc công ty vin thông toàn quc

Danh Sách khách hàng toàn quc


Danh sách 3033 Công ty trong khu công nghip toàn quc

Danh sách 10.000 Công ty xây d
ng đa c toàn quc

Danh s
ách 1.000 Cty có vn đu l trên 10 t đng

Danh s
ách 375.000 doanh nghip trên toàn quc

DANH S
ÁCH ĐOÀN DOANH NGHIP THÁP TÙNG CH TCH QUC HI ĐI THĂM CHÍNH THC CH. HUNGARY, RUMANI, CH BULGARY VÀ CH PHÁP

Danh sách t
ng hp các t chc phi chính ph INGO ti VN

Danh s
ách Tham tán thương mi VN ti các nước

Danh s
ách 270 công ty du khí vit nam

Danh s
ách 2400 công ty g toàn quc

Danh s
ách 2500 công ty vn ti toàn quc

Danh s
ách 1067 công ty xut nhp khu toàn quc

Danh s
ách 18.000 công ty xut nhp khu hoa k m latinh

Danh s
ách 20.000 công ty xut nhp khu ti eu và nga

Danh s
ách 50.000 công ty xut nhp khu ti châu á,phi,úc

Danh s
ách 1.600 Doanh nghip thép trên toàn quc

Danh sách 1.600 Doanh nghi
p thép trên toàn quc

Danh s
ách 9.200 CONG TY VON DAU TU NUOC NGOAI TAI VN

Danh Sách khách hàng ti HCM


Danh sách 750 thành viên CLB doanh nhân tr YBA TP.HCM

Danh s
ách 9.700 giám đc Cty ti TPHCM

Danh s
ách 13.000 giám đc -qun lý - nhân viên t danh thiếp

Danh s
ách 2000 kế toán trưởng ti TP.HCM

Danh s
ách 4039 Khách hàng đu tư chng khoán ti TP.HCM

Danh s
ách 21.233 ng viên tìm vic nhanh

Danh s
ách 12.000 Công ty mi thành lp ti TP.HCM

Danh s
ách 10.000 khách hàng VIP ca PARKSON

Danh s
ách 155 Đi biu d hi tho kết ni CEO

Danh s
ách 16.732 Danh sách sinh viên va tt nghip ĐH

Danh s
ách 579 Hi viên hi doanh nhân tr TP.HCM

Danh s
ách 672 khách hàng thân thiết ca Diamonds Plaza ti HCM

Danh s
ách 11.668 khách hàng đóng bo him

Danh s
ách 221 Hi Viên bt đng sn ti HCM

Danh s
ách 100 khách hàng lĩnh vc báo chí TP.HCM

Danh s
ách 120 khách hàng lĩnh vc truyn thông

Danh s
ách 123 khách hàng đu tư ti TP.HCM

Danh s
ách 1.578 khách hàng ca Bo Minh ti HCM

Danh sách 1739 khách hàng sàn giao d
ch vàng VGB ti HCM

Danh s
ách 2000 khách hàng có thuê bao tr sau Vinaphone ti HCM

Danh s
ách 50.000 khách hàng có thuê bao tr sau Mobifone ti HCM

Danh s
ách 681 lut sư ti TP.HCM

Danh s
ách 6068 qun lý cp cao tr lên ti TP.HCM

Danh s
ách 19.700 khách hàng có thuê bao tr sau ca Viettel ti HCM

Danh s
ách 500 khách hàng thân thiết ca LG ti HCM

Danh s
ách 500 VPĐD doanh nhân nước ngoài Ti HCM

Danh s
ách 210 khách hàng trong hi qung cáo ti HCM

Danh s
ách 600 khách hàng ca BĐS Savills ti HCM

Danh s
ách 1.700 giám đc khách sn -nhà hàng ti TPHCM

Danh s
ách 11.584 Khách hàng mua xe Toyota Ti HCM

Danh s
ách 40.000 H sơ thông tin khách hàng là nhân viên văn phòng ti HCM

Danh s
ách 400 khách hàng đin máy ti HCM

Danh s
ách 65.000 khách hàng có lương trên 5 triu/tháng ti HCM

Danh s
ách 4.000 Khách hàng đu tư chng khoán ti HCM

Danh s
ách 2.618 công ty ln nht ti H Chí Minh

Danh s
ách 1000 khách hàng d án Thái Sơn

Danh s
ách 1000 khách hàng d án Him Lam ti HCM

Danh s
ách 8.600 KH ti Phú M Hưng mi nht

Danh s
ách 1200 Cty Tin hc ti TP.HCM

Danh s
ách 4.700 qun lý cp cao HCM

Danh s
ách 2.800 doanh nghip 100% vn nước ngoài có văn phòng ti HCM

Danh s
ách 1.200 GĐ CT.HĐQT các Cty ln HCM

Danh sách 1.400 thành viên b
nh vin FV HCM

Danh s
ách 7.000 khách hàng đã mua Bo Him HCM

Danh s
ách 5.900 khách hàng Vip ti các trung tâm thm m cao cp HCM

Danh s
ách 1.200 hc viên trường PACE

Danh s
ách 7.600 nhà giàu ti HCM

Danh s
ách 44.123 Khách hàng Thu nhp cao ti Tp.HCM trên 20 triu 1 tháng

Danh s
ách 11.720 Khách hàng Class A ti Tp. H Chí Minh

Danh s
ách 2.000 Khách hàng ti Tp.HCM gi tin ti Ngân hàng ANZ

Danh s
ách 577 Ph huynh Hc sinh Trường Quc tế ti Tp. H Chí Minh

Danh s
ách 477 KHACH HANG CO NHU CAU CHO CON DU HOC

Danh sách khách hàng ti Hà Ni


Danh sách 426 Hi viên CLB Bt Đng Sn Hà Ni

Danh s
ách 1.659 người s hu chng khoán nhn c tc bng tin năm 2010 ti HN

Danh s
ách S LƯỢNG 1.533 CÔNG TY LN NHT HÀ NI

Danh sách 3.681 ng
ười có thu nhp cao ti Hà Ni

Danh s
ách 1.890 khách hàng đu tư chng khoán( mi) ti HN

Danh s
ách 6.700 giám đc Hà Ni t Vietcombank

Danh s
ách 15.000 chi tiết doanh nghip ti HN

Danh s
ách 300 hôi viên hi nông nghip ti HN

Danh s
ách 5.700 giám đc ln ti Hà Ni

Danh s
ách thành viên n hip hi doanh nhân

Danh s
ách 345.000 Thuê bao tr sau ti Hà Ni

Danh sách khách hàng tng hp


Danh sách 500 khách hàng thân thiết ca LG ti HCM

Danh s
ách 500 VPĐD doanh nhân nước ngoài Ti HCM

Danh sách 210 khách hàng trong h
i qung cáo ti HCM

Danh s
ách 600 khách hàng ca BĐS Savills ti HCM

Danh s
ách 1.700 giám đc khách sn -nhà hàng ti TPHCM

Danh s
ách 11.584 Khách hàng mua xe Toyota Ti HCM

Danh s
ách 40.000 H sơ thông tin khách hàng là nhân viên văn phòng ti HCM

Danh s
ách 400 khách hàng đin máy ti HCM

Danh s
ách 65.000 khách hàng có lương trên 5 triu/tháng ti HCM

Danh s
ách 4000 Khách hàng đu tư chng khoán ti HCM

Danh s
ách 2.618 công ty ln nht ti H Chí Minh

Danh s
ách 1.200 GĐ – CT.HĐQT các Cty ln HCM

Danh s
ách 1000 khách hàng d án Thái Sơn

Danh s
ách 1000 khách hàng d án Him Lam ti HCM

Danh s
ách 1.700 giám đc khách sn -nhà hàng ti TPHCM

Danh s
ách 1200 Cty Tin hc ti TP.HCM

Danh s
ách 30 Sn phm Central Garden

Danh sách 110 khách hàng t
i Bit th Phú gia

Danh s
ách 123 khách hàng Gia Phat Hung

Danh s
ách 123 khách hàng ti qun 4

Danh s
ách khách hàng PANORAMA qun 7

Danh s
ách Khách Hàng D án Belleza qun 7

Danh s
ách khách hàng mua căn h Hoàng Anh Gia Lai 3

Danh sách 2200 khách hàng t
i Phú M Hưng

Danh s
ách 750 thành viên CLB doanh nhân tr YBA TP.HCM

Danh s
ách 9.700 giám đc Cty ti TPHCM

Danh s
ách 13.000 giám đc -qun lý - nhân viên t danh thiếp

Danh s
ách 2000 kế toán trưởng ti TP.HCM

Danh s
ách 4039 Khách hàng đu tư chng khoán ti TP.HCM

Danh s
ách 21.233 ng viên tìm vic nhanh

Danh s
ách 12.000 Công ty mi thành lp ti TP.HCM

Danh s
ách 10.000 khách hàng VIP ca PARKSON

Danh s
ách 155 Đi biu d hi tho kết ni CEO

Danh s
ách 16.732 Danh sách sinh viên va tt nghip ĐH

Danh s
ách 579 Hi viên hi doanh nhân tr TP.HCM

Danh s
ách 672 khách hàng thân thiết ca Diamonds Plaza ti HCM

Danh s
ách 11.668 khách hàng đóng bo him

Danh s
ách 8.600 KH ti Phú M Hưng mi nht

Danh s
ách 221 Hi Viên bt đng sn ti HCM

Danh s
ách 100 khách hàng lĩnh vc báo chí TP.HCM

Danh s
ách 120 khách hàng lĩnh vc truyn thông

Danh s
ách 123 khách hàng đu tư ti TP.HCM

Danh s
ách 1.578 khách hàng ca Bo Minh ti HCM

Danh s
ách 1739 khách hàng sàn giao dch vàng VGB ti HCM

Danh s
ách 2000 khách hàng có thuê bao tr sau Vinaphone ti HCM

Danh s
ách 50.000 khách hàng có thuê bao tr sau Mobifone ti HCM

Danh s
ách 681 lut sư ti TP.HCM

Danh s
ách 6068 qun lý cp cao tr lên ti TP.HCM

Danh s
ách 19.700 khách hàng có thuê bao tr sau ca Viettel ti HCM

Danh s
ách 8.000 thành viên vàng thuê bao mobi ti HCM

Danh s
ách 5.000 thành viên vàng thuê bao vina ti HCM

Danh sách khách hàng ti TP khác


Danh sách 2.796 Công ty ln nht ti các thành ph khác

Danh s
ách 680 giám đc ti Đng Nai - mi thành lp

Danh sách khách hàng Ngân Hàng


Danh sách 62.000 Khách hàng có TK ti NH.A*

Danh s
ách 1000 Ni b TechcomBank

Danh s
ách 50.000 khách hàng gi tiết kim ti ngân hang ACB

Danh s
ách 2000 Khách hàng ti Tp.HCM gi tin ti Ngân hàng ANZ

1300 kh
ách hàng nam qun 1 gi tiết kim ngân hàng

1600 KH n
qun 1 gi tiết kim ngân hàng

2000 KH q3 g
i tiết kim NH

500 KH Q6 g
i tiết kim NH

750 KH Q10 g
i tiết kim NH

500 KH Q11 g
i tiết kim NH

1000 KH Q12 g
i tiết kim NH

500 KH H
ÓC MÔN gi tiết kim NH

500 KH QU
N BÌNH CHÁNH gi tiết kim NH

500 KH QU
N GÒ VP gi tiết kim NH

900 KH QU
N BÌNH THNH gi tiết kim NH

500 KH B
ÌNH TÂN gi tiết kim NH

600 KH QU
N TÂN PHÚ gi tiết kim NH

1000 KH QU
N TÂN BÌNH gi tiết kim NH

Danh s
ách 4.100 KHACH HANG SACOM GUI TK

Danh s
ách 5.500 KH GUI TK DONG A

Danh s
ách 5.500 KH GUI TK NAM A

Danh s
ách 4.600 NHAN VIEN NGAN HANG

Danh s
ách 102.000 KH GI TIT KIM TI P*BANK

Danh s
ách 1.800 KH VIP CO THE VISA TAI BANK
 

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top