BÁN Tháng vàng ưu đãi khủng trên VTVcab

minhtamx902

New Member
Từ ngày 18/12/2015 đến hết ngày 31/01/2016, Truyền hình Cáp Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại dịch vụ truyền hình số HD và Internet tại TP Hồ Chí Minh như sau:
I. Địa bàn triển khai
- Toàn bộ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
II. Thời gian áp dụng
- Từ ngày 18/12/2015 đến hết ngày 31/01/2016
III. Đối tượng khách hàng
- Áp dụng đối với khách hàng là hộ gia đình
IV. Nội dung chương trình.
A. Khách hàng lắp mới và chuyển đổi dịch vụ
1. Đối với khách hàng lắp mới, chuyển đổi đăng ký sử dụng dịch vụ HD (áp dụng cho cả tivi chính và tivi phụ)
- Miễn phí hòa mạng dịch vụ
- Miễn phí chuyển đổi dịch vụ
- Trang bị vật tư lắp đặt (bao gồm cả vật tư lắp đặt cho tivi thứ 2,3,4,5)
- Trang bị bộ thiết bị số HD cho khách hàng sử dụng (có hoàn lại)
- Khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ HD của VTVcab trong 03 tháng đầu tiên sử dụng dịch vụ không tính phí.
+ Khách hàng đóng trước phí thuê bao Gói kênh HD (bắt đầu tính phí từ tháng thứ 4 trở đi) như sau:
Số tháng đóng trước (tháng)
Tặng tháng thuê bao sử dụng (tháng)
Tổng số tháng sử dụng dịch vụ (tháng)
*Điều kiện bắt buộc:
- Khách hàng ký biên bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ liên tục 24 tháng(bao gồm cả 3 tháng khách hàng trải nghiệm và tháng được tặng.)
- Khách hàng phải đóng trước tối thiểu 03 tháng và tối đa 06 tháng phí thuê bao sử dụng dịch vụ (không bao gồm 3 tháng khách hàng trải nghiệm) để được hưởng chính sách trải nghiệm và chương trình khuyến mại tặng tháng này.
+ Quy định khác:
- Chương trình khuyến mại trên áp dụng cho toàn bộ số tivi tối đa của mỗi hợp đồng (05 tivi). Trường hợp khách hàng đăng ký lắp đặt mới hoặc khách hàng đã sử dụng dịch vụ HD với số tivi đăng ký bé hơn 05 tivi, chương trình khuyến mại trên sẽ được bảo lưu cho số tivi còn lại trong khoảng thời gian chương trình còn hiệu lực.
- Khách hàng không được hoàn trả lại tiền của số tháng còn lại đã đóng trước trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng khi thời gian sử dụng đang còn hiệu lực.
- Không áp dụng đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VTVcab thực hiện ngưng hủy sau đó đăng ký lắp đặt lại dịch vụ của VTVcab trong thời gian khuyến mại.
- Không áp dụng đồng thời cùng lúc với các chính sách giá đối với khách hàng đóng trước phí thuê bao (nếu có) trong khoảng thời gian triển khai chương trình.
2. Khách hàng lắp mới, chuyển đổi đăng ký sử dụng dịch vụ Combo (áp dụng cho cả khách hàng đang sử dụng HD và đăng ký thêm Internet).
- Miễn phí hòa mạng dịch vụ
- Miễn phí chuyển đổi dịch vụ
- Trang bị có hoàn lại bộ thiết bị số HD cho khách hàng sử dụng (chỉ áp dụng đối với khách hàng chưa sử dụng dịch vụ truyền hình số HD của VTVcab, nếu khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình số HD của VTVcab thì sử dụng thiết bị số HD có sẵn của khách hàng.
- Trang bị có hoàn lại modem, router wifi, cable router tích hợp wifi cho khách hàng sử dụng.
- Khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ Combo của VTVcab trong 03 tháng đầu tiên sử dụng dịch vụ không tính phí.
+ Khách hàng đóng trước phí thuê bao Gói Combo (bắt đầu tính phí từ tháng thứ 4 trở đi) như sau:
Số tháng đóng trước (tháng)
Tặng tháng thuê bao sử dụng (tháng)
Tổng số tháng sử dụng dịch vụ (tháng)

*Điều kiện bắt buộc:
- Khách hàng phải đóng trước tối thiểu 03 tháng và tối đa 06 tháng phí thuê bao sử dụng dịch vụ (không bao gồm 3 tháng khách hàng trải nghiệm) để được hưởng chính sách trải nghiệm và chương trình khuyến mại tặng tháng này.
- Khách hàng ký biên bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ liên tục 24 tháng(bao gồm cả 03 tháng khách hàng trải nghiệm và tháng được tặng)
+ Quy định khách:
- Trong khoảng thời gian trên, Khách hàng đã tham gia chương trình lắp mới, chuyển đổi sử dụng dịch vụ HD được hưởng và tham gia chương trìnhđăng ký mới dịch vụ Combo nếu có nhu cầu.
- Khách hàng không được hoàn trả lại tiền của số tháng còn lại đã đóng trước trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng khi thời gian sử dụng đang còn hiệu lực.
- Không áp dụng đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VTVcab thực hiện ngưng hủy sau đó đăng ký lắp đặt lại dịch vụ của VTVcab trong thời gian khuyến mại.
- Không áp dụng đồng thời cùng lúc với các chính sách giá đối với khách hàng đóng trước phí thuê bao (nếu có) trong khoảng thời gian triển khai chương trình.
* Chính sách bổ sung đối với khách hàng chuyển đổi dịch vụ
- Trường hợp khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình, Internet, Combo của nhà cung cấp dịch vụ khác, đã đóng trước cước phí thuê bao của đơn vị đó và chuyển sang lắp đặt, sử dụng dịch vụ truyền hình số HD/Internet/Combo của VTVcab. Khách hàng được giữ nguyên số tháng còn lại để chuyển đổi sang Gói kênh HD/Internet/Combo của VTVcab nhưng không bao gồm các tháng khuyến mại từ nhà cung cấp dịch vụ trước đó.
+ Điều kiện:
- Số tháng sử dụng còn lại từ nhà cung cấp khác được chuyển đổi sang dịch vụ của VTVcab không vượt quá 06 tháng. Đối với số ngày chuyển đổi lẻ chưa tròn tháng, sẽ chuyển đổi sang số tháng sử dụng dịch vụ của VTVcab theo nguyên tắc: Nếu số ngày ít hơn 15 ngày thì số tháng được chuyển đổi là 0 tháng, nếu số ngày từ 15 ngày trở lên thì số tháng được chuyển đổi là 01 tháng.
- Khách hàng cung cấp chứng từ chứng minh về việc đóng trước thuê bao của nhà cung cấp dịch vụ đang sử dụng và đóng trước tối thiểu số tháng thuê bao tương đương số tháng còn lại và phù hợp theo điều kiện về đóng trước phí thuê bao.
- Khách hàng đang sử dụng truyền hình cáp và Internet khác mà có số tháng còn lại khác nhau, khi chuyển đổi sang gói Combo của VTVcab, khách hàng đóng trước tối thiểu theo số tháng còn lại cao nhất của một trong hai dịch vụ đó.
- Khách hàng phải đóng trước tối thiểu 03 tháng và tối đa 06 tháng để được hưởng chính sách lắp mới, chuyển mạng.
B. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VTVcab:
1.Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VTVcab sử dụng hóa đơn, phiếu thu.
a. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ HD của VTVcab(không đăng ký kèm theo Gói kênh K+, NHK), được hưởng ưu đãi như sau:
Khách hàng đóng trước phí thuê bao Gói kênh HD
Số tháng đóng trước (tháng)
Tặng tháng thuê bao sử dụng (Tháng)
Tổng số tháng sử dụng dịch vụ (Tháng)

* Điều kiện:
- Khách hàng đóng trước tối đa 12 tháng phí thuê bao sử dụng dịch vụ
- Khách hàng tham gia lắp mới trong mục A được tham gia chương trình đang sử dụng dịch vụ của VTVcab
- Khách hàng không được hoàn trả lại tiền của số tháng còn lại đã đóng trước trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng khi thời gian sử dụng đang còn hiệu lực.
b. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Combo của VTVcab (không đăng ký kèm theo Gói kênh K+,NHK)
Khách hàng đóng trước phí thuê bao Gói Combo
Số tháng đóng trước (tháng)
Tặng tháng thuê bao sử dụng (tháng)
Tổng số tháng sử dụng dịch vụ (tháng)

*Điều kiện bắt buộc:
- Khách hàng đóng trước tối đa 12 tháng phí thuê bao sử dụng dịch vụ
- Khách hàng tham gia lắp mới trong mục A được tham gia chương trình đang sử dụng dịch vụ của VTVcab
- Khách hàng không được hoàn trả lại tiền của số tháng còn lại, đã đóng trước trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng khi thời gian sử dụng đang còn hiệu lực.
+ Quy định khách
- Không áp dụng đồng thời cùng lúc với các chính sách giá đối với khách hàng đóng trước phí thuê bao (nếu có) trong khoảng thời gian triển khai chương trình.
2. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ HD/Combo kèm theo Gói kênh K+/NHKPre thanh toán bằng thẻ cào mệnh giá.
Dịch vụ sử dụng
Thẻ cào mệnh giá được tặng
Giá trị thẻ cào
Tặng % mệnh giá thẻ cào
Tổng số tiền khách hàng được sử dụng dịch vụ

Quy định
Tối đa mệnh giá gói HD combo được hưởng là 1.000.000 đồng
Tối đa mệnh giá gói HD combo được hưởng là 1.600.000 đồng
*Quy định khác:
- Không áp dụng đồng thời cùng lúc với các chính sách giá đối với khách hàng đóng trước phí thuê bao (nếu có) trong khoảng thời gian triển khai chương trình.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH: 19001515
Hoặc địa chỉ: Số 18, đường Huỳnh Lan Khanh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 

fishmeal60

New Member
Bã hèm bia – Loại nguyên liệu ít được biết đến trong ngành thức ăn chăn nuôi trong những năm trước đây, thường được sử dụng để chăn nuôi bò sữa dưới dạng bã hèm tươi. Nhưng sau một thời gian sử dụng, bã hèm bia đã cho thấy giá trị vô cùng lớn của nó và hiện nay đã được sử dụng rộng rãi hơn để làm thức ăn cho các đối tượng gia súc như heo, gà, bò…

Bã hèm bia, là một sự lựa chọn hợp lý trong thời điểm ngành chăn nuôi nước ta đang trong giai đoạn khó khăn trước sự biến động rất lớn của các loại nguyên liệu đầu vào. Vì tận dụng được nguồn nguyên liệu có sẵn nên giá thành không cao và một phần là có thể đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của đa phần vật nuôi nên Bã hèm bia đã dần thay thế được các loại nguyên liệu truyền thống hay sử dụng trước đây, giúp hạ giá thành thức ăn cho vật nuôi và tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi.

Hiện nay, Bã hèm bia thường được sử dụng nhiều ở dạng tươi. Đối với dạng này, giá trị dinh dưỡng thường cao và sử dụng có hiệu quả hơn dạng Bã hèm bia khô, nhưng với nhược điểm khó bảo quản trong thời gian dài và vận chuyển đi xa nên để bảo quản và tận dụng được nguồn nguyên liệu giá trị này thì Bã hèm bia phải được sấy khô bằng máy hoặc phơi thủ công.

DNTN Thức ăn chăn nuôi Vạn Phúc là đơn vị chuyên cung cấp và phân phối sản phẩm Bã hèm bia khô trên phạm vi toàn quốc. Hiện sản phẩm đã được các Công ty TĂCN và các hộ chăn nuôi trang trại sử dụng rộng rãi và có hiệu quả như tại Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Đồng Nai, Cần Thơ, Tiền Giang và các tỉnh Miền Tây. Khách hàng có nhu cầu hoặc cần tham khảo thêm thông tin vui lòng liên hệ:

Chi nhánh Miền Bắc: Tại Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội
Liên hệ: Mr Thuận – 0975 005 303
Chi nhánh Miền Nam: Tại Bình Tân, HCM
Liên hệ: Mr Thuận – 0975 005 303
Zalo & Viber: 0975005303

Vận chuyển và thời gian giao hàng:
- Đối với khách hàng tại Miền Bắc: Vận chuyển bằng Tàu biển (cước phí thấp, số lượng tối thiểu 20 tấn), giao hàng sau 5 – 7 ngày kể từ ngày xuất hàng. Hoặc, có thể vận chuyển bằng đường sắt (cước phí cao, số lượng không giới hạn), giao hàng sau 5 – 7 ngày kể từ ngày xuất hàng.
- Đối với khách hàng tại Miền Nam và các tỉnh lân cận: Giao hàng tận nơi hoặc khách hàng có thể lấy hàng tại kho hoặc có thể gởi chành xe theo yêu cầu, số lượng không giới hạn.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU SẢN PHẨM NHƯ SAU:
Protein/Đạm: 50%
Xơ: 13%
Ẩm: 12%
Béo: 4%
Đạm tiêu hóa: 87 – 89%
Năng lượng hấp thụ: 3.100 Kcal/kg
PHÂN PHỐI TOÀN QUỐC, GIAO HÀNG TẬN NƠI

Tags: bã hèm bia 50 đạm, bột men bia 50 đạm, hèm bia khô, hèm bia khô, bã hèm bia, bột lông vũ 80 đạm
 

QC

QC

QC

Top