BÁN vòi hoa sen tăng áp

sinbadvietnam

New Member
<h3><a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i hoa sen tăng &aacute;p"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">V&ograve;i sen tăng &aacute;p</span></span></a></h3>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><b><a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i hoa sen tăng &aacute;p">V&ograve;i hoa sen</a></b>&nbsp;l&agrave; một trong những thiết bị quan trọng nhất trong ph&ograve;ng tắm của mỗi gia đ&igrave;nh, việc sử dụng<a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i hoa sen tăng &aacute;p">&nbsp;<b>v&ograve;i sen</b>&nbsp;</a>cũng t&ugrave;y thuộc v&agrave;o sở th&iacute;ch, mục đ&iacute;ch của chủ nh&agrave;. Nhiều khi bạn thấy rất kh&oacute; chịu khi &aacute;p lực nước qu&aacute; yếu khiến&nbsp;<b><i><a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i sen tăng &aacute;p">Sen v&ograve;i</a></i></b>&nbsp;kh&ocirc;ng thể phun mạnh, tốn kh&aacute; nhiều nước &nbsp;ảnh hưởng tới việc tắm cũng như c&aacute;c sinh hoạt kh&aacute;c trong ph&ograve;ng tắm của m&igrave;nh.</span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;font-family: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''pt sans'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', arial;line-height: 21px;background-color: #f2f2f2;text-align: center;"><a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i hoa sen tăng &aacute;p"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/ftr1384309211.png" /></span></span></a></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;font-family: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''pt sans'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', arial;line-height: 21px;background-color: #f2f2f2;text-align: center;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><b><a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i sen tăng &aacute;p">V&ograve;i hoa sen tăng &aacute;p</a>&nbsp;</b>sẽ l&agrave; một giải ph&aacute;p v&ocirc; c&ugrave;ng hữu hiệu cho ph&ograve;ng tắm của bạn.<b><a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i sen tăng &aacute;p">V&ograve;i sen tăng &aacute;p&nbsp;</a></b>d&ugrave;ng cho c&aacute;c ng&ocirc;i nh&agrave; c&oacute; &aacute;p lực nước yếu &amp; c&aacute;c tầng s&aacute;t m&aacute;i . Đặc biệt kh&ocirc;ng d&ugrave;ng pin , kh&ocirc;ng d&ugrave;ng điện, tiết kiệm nước. Đảm bảo &aacute;p lực tăng 300% so với &aacute;p lực nước cũ.</span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i sen tăng &aacute;p"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/zcm1384309254.jpg" /></span></span></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">Đặc biệt<b>&nbsp;</b>được l&agrave;m bằng chất liệu inox kh&ocirc;ng gỉ&nbsp;<b><a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i sen tăng &aacute;p">V&ograve;i hoa sen tăng &aacute;p</a>&nbsp;</b>rất bền chắc cộng với lớp nhựa ABS cao cấp chịu lực va đập, chắc chắn hạn chế vỡ ngay cả khi chịu lực t&aacute;c động mạnh.&nbsp;<b><a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i sen tăng &aacute;p">V&ograve;i sen tăng &aacute;p</a> t</b>ạo ra d&ograve;ng nước cực mạnh, ngay c<span style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-style: inherit;">ả</span>&nbsp;khi nh&agrave; bạn ở tầng thứ 28 &ndash; 30 hoặc nước nh&agrave; bạn trong t&igrave;nh trạng &iacute;t, chảy nhỏ giọt.</span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;font-family: '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', ''''''''''''''''pt sans'''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', arial;line-height: 21px;background-color: #f2f2f2;text-align: center;"><a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i sen tăng &aacute;p"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/npn1384309253.jpg" /></span></span></a></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">Điểm nổi bật của&nbsp;<b><a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i sen tăng &aacute;p">V&ograve;i sen tăng &aacute;p</a>&nbsp;</b>l&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ Nano nhờ c&aacute;c hạt anion Nano gi&uacute;p thanh lọc nước, diệt &nbsp;khuẩn, khử độc trong nước, l&agrave;m sạch da, đẹp da.Massage t&oacute;c, k&iacute;nh th&iacute;ch da đầu cho bạn m&aacute;i t&oacute;c lu&ocirc;n mềm mại v&agrave; mượt m&agrave;.</span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;font-family: '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', ''''''''''''''''pt sans'''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', arial;line-height: 21px;background-color: #f2f2f2;text-align: center;"><a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i hoa sen tăng &aacute;p"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/laa1384309252.jpg" /></span></span></a></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;background-color: #f2f2f2;text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;font-family: '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', ''''''''''''''''pt sans'''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', arial;line-height: 21px;background-color: #f2f2f2;text-align: center;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">Ngo&agrave;i ra&nbsp;<b><a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i hoa sen tăng &aacute;p">V&ograve;i hoa sen tăng &aacute;p</a>&nbsp;</b>sẽ tạo cho bạn cảm gi&aacute;c thư th&aacute;i, thoải m&aacute;i khi tắm.Tiết kiệm nước 1 c&aacute;ch tối đa ,theo thống k&ecirc; 800.000 hộ gia đ&igrave;nh đ&atilde; sử dụng sản phẩm, mỗi ng&agrave;y ch&uacute;ng ta tiết kiệm được 15 triệu l&iacute;t nước.</span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;font-family: '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', ''''''''''''''''pt sans'''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''''''''''''', arial;line-height: 21px;background-color: #f2f2f2;text-align: center;"><a href="http://www.voihoasen.vn/" rel="nofollow" target="_blank" title="v&ograve;i hoa sen tăng &aacute;p"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/bip1384309251.jpg" /></span></span></a></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ Hotline:<strong>&nbsp;0932.38.1080</strong>&nbsp;để được giải đ&aacute;p hoặc bạn c&oacute; thể v&agrave;o phần&nbsp;<strong><a href="http://www.voisendoimau.com/ho-tro-247/" rel="nofollow" style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-weight: inherit;font-style: inherit;text-decoration: none;outline: 0px;color: #2d70ca;" target="_blank" title="Hỏi đ&aacute;p về v&ograve;i sen đ&egrave;n led đổi m&agrave;u">trợ gi&uacute;p</a>&nbsp;để được giải đ&aacute;p c&aacute;c thắc mắc</strong></span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;font-family: ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''pt sans'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', arial;line-height: 21px;background-color: #f2f2f2;"><b><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">C&Ocirc;NG TY DTA VIỆT NAM</span></span></b></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><b>Địa chỉ</b>&nbsp;: 609 Trương Định &ndash; Ho&agrave;ng Mai &ndash; H&agrave; Nội</span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><b>Điện thoại</b>&nbsp;: (+84)&nbsp;<b>0932381080</b></span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><b>Email</b>&nbsp;:&nbsp;<a href="mailto:voisendenled@gmail.com" rel="nofollow" style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-style: inherit;text-decoration: none;outline: 0px;color: #2d70ca;" target="_blank" title="Hỗ trợ trực tuyến qua Gmail">voisendenled@gmail.com</a></span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><b>Yahoo</b>&nbsp;:&nbsp;<a href="mailto:voisendenled@yahoo.com" rel="nofollow" style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-style: inherit;text-decoration: none;outline: 0px;color: #2d70ca;" target="_blank" title="Hỗ trợ trực tuyến qua Yahoo">voisendenled@yahoo.com</a></span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><b>Skype&nbsp;</b>:&nbsp;<a href="http://slave.vatgia.com/raovat/skype:voisendenled?call" rel="nofollow" style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-style: inherit;text-decoration: none;outline: 0px;color: #2d70ca;" target="_blank" title="Hỗ trợ trực tuyến qua Skype">voisendenled</a></span></span></p>
<p style="margin: 0px;padding: 0px;border: 0px;font-size: 13px;color: #515e6c;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p>
<p><span style="color: #515e6c;font-size: 13px;line-height: 21px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">- See more at: http://www.voisendoimau.com/voi-sen-tang-ap/#sthash.1Vv56s5c.dpuf</span></span></span></p>
 
Top