Vòng Bi 32210 32211 32212 32213 32214 32215 0919306259

Vòng bi FAG 32210
Đường kính trong: 50*mm
Đường kính ngoài: 90*mm
Độ*dày: 25*mm
Khối lượng: 0.61*kg
Chủng loại: Vòng bi côn
vòng bi công nghiệp 0919306259
ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259
Hotline: 0919306259
Email: tranha.hunganh@gmail.com
Web: hunganhltd.com.vn
 

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top