Vòng Bi NU215 NU216 NU217 NU218 NU219 nu220 0919306259

Chuyên vòng bi công nghiệp 0919306259

ĐT: 0919306259 Fax 0919306259
Hotline: 0919306259
Email: tranha.hunganh@gmail.com
Web: hunganhltd.com.vn
Vòng bi Timken NU215
Đường kính trong: 75*mm
Đường kính ngoài: 130*mm
Độ*dày: 25*mm
Khối lượng: 1.35*kg
Chủng loại: Vòng bi đũa

M.s Hà: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com
 

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top