Vòng Bi skf 22316 22317 22318 22319 22320 22322 22324 0919306259

vòng bi công nghiệp 0919306259
ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259
Hotline: 0919306259
Email: tranha.hunganh@gmail.com
Web: hunganhltd.com.vn
Vòng bi skf 22316
Đường kính trong: 80*mm
Đường kính ngoài: 170*mm
Độ*dày: 58*mm
Khối lượng: 6.6*kg
Chủng loại: Vòng bi tang trống

M.s Hà: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com
 

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top