Vòng Bi ucf203 ucf204 ucf205 ucf206 ucf207 ucf208 ucf209 0919306259

vòng bi công nghiệp 0919306259
ĐT: 0919306259 Fax: 0919306259
Hotline: 0919306259
Email: tranha.hunganh@gmail.com
Web: hunganhltd.com.vn
Vòng bi ucp203
Đường kính trong: 30 mm
Đường kính ngoài: 90 mm
Độ dày: 23 mm
Khối lượng: 0.81 kg
Chủng loại: Vòng bi đũa

M.s Hà: 0919306259 Email: tranha.hunganh@gmail.com
 

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top